Dodaj do koszyka
Zdolność i talent - karta pracy dla uczniów w wieku 13-16 lat

Zdolność i talent – karta pracy dla uczniów w wieku 13-16 lat

Zdolność i talent – karta pracy dla uczniów w wieku 13-16 lat, poprzez ćwiczenia kształtuje umiejętność pozytywnej autoanalizy i odnajdywania w sobie mocnych stron, rozwija u uczniów umiejętności pozytywnego myślenia i pokonywania przeszkód.

W broszurze znajdują się dwa ćwiczenia: 1) Myśl i patrz optymistycznie – należy dokończyć zdania; 2) Którego talentu mam najwięcej? – należy rozwiązać test i uzyskać końcowy wynik. Wynik pokaże nam, jakich predyspozycji mamy najwięcej: talent twórczy, językowy, sportowy, przywódczy, plastyczny, muzyczny, matematyczny. Do wykonania tego zadania (Którego talentu mam najwięcej?) jest niezbędny scenariusz zajęć znajdujący się w publikacji Chce mi się chcieć – scenariusze zajęć do kart pracy.

Jak wykorzystać? Przekazać szkołom, rozdysponować podczas pikników i festynów rodzinnych, półkolonii, z okazji Dnia Dziecka, Dnia Mamy lub Taty. Kartę pracy przygotowano jako uzupełnienie scenariusza zajęć dostępnego w publikacji Chce mi się chcieć – scenariusze zajęć do kart pracy, poruszającego tematykę przeciwdziałania wyuczonej bezradności u dzieci i młodzieży.

Dla kogo? Młodzież (13-16 lat)

Format: 2/3 A4 składany do DL

Cena: 0,76 PLN brutto/szt.