Dodaj do koszyka
Zadziwiam siebie, gdy siebie poznaję! – plakat

Zadziwiam siebie, gdy siebie poznaję! – plakat edukacyjno-profilaktyczny dla młodzieży

Zadziwiam siebie, gdy siebie poznaję! – plakat z pozytywnym przesłaniem, kształtującym umiejętność pozytywnego myślenia o sobie. Podkreśla, że spożywanie alkoholu i palenie papierosów nie czynią człowieka dorosłym. O dojrzałości decydują odpowiedzialne wybory.

Jak wykorzystać? Przekazać szkołom, bibliotekom, świetlicom środowiskowym, domom kultury. Na plakacie znajdują się loga: organizatora (SPiDR), patronów honorowych (Minister Edukacji Narodowej, Ministerstwo Sportu i Turystyki). Plakat został przygotowany w ramach kampanii edukacyjnej Zachowaj Trzeźwy Umysł 2018. Więcej o kampanii Zachowaj Trzeźwy Umysł na stronie: http://www.trzezwyumysl.pl/

Dla kogo? Młodzież (13-16 lat)

Format: B3

Cena: 5 PLN brutto/szt.