Dodaj do koszyka
Zachowaj Trzeźwy Umysł 2020 - połowa pakietu

Zachowaj Trzeźwy Umysł 2020 – połowa pakietu

Zachowaj Trzeźwy Umysł to zestaw materiałów profilaktyczno-edukacyjnych zaadresowanych do dzieci, młodzieży i dorosłych.

CELE GŁÓWNE KAMPANII:

1. ZWIĘKSZANIE SAMOŚWIADOMOŚCI uczniów na temat zmian, jakie w nich zachodzą w związku z kryzysem rozwojowym, wzmacnianie umiejętności
emocjonalno-społecznych uczniów, w tym przede wszystkim umiejętności
radzenia sobie w sytuacjach trudnych, które powodują ryzyko pojawienia się
zachowań agresywnych i autodestrukcyjnych np. sięgania po alkohol, dopalacze,
papierosy, edukacja rodziców i wsparcie ich w zakresie umiejętności wychowawczych.
2. SAMOPOZNANIE I SAMOAKCEPTACJA, czyli budowanie adekwatnego obrazu
„Ja” – umiejętności dostrzegania własnych zalet, mocnych stron i ograniczeń.
3. NABYWANIE UMIEJĘTNOŚCI rozpoznawania, nazywania i ujawniania swoich myśli/przekonań/uczuć w relacjach z innymi ludźmi.
4. OGRANICZENIE podejmowania przez dzieci i młodzież zachowań ryzykownych
(agresywnych i autodestrukcyjnych).
5. WSPIERANIE działalności wychowawczej szkół i placówek oświatowych.
6. EDUKACJA rodziców i wsparcie ich w zakresie umiejętności wychowawczych

CELE DODATKOWE KAMPANII

 • INTEGRACJA zespołów klasowych,
 • POZNAWANIE swoich uczniów przez nauczycieli,
 • WSPIERANIE pozytywnych wyborów życiowych,
 • KSZTAŁTOWANIE zdrowych nawyków
  życiowych.

Co oferujemy na 20-lecie kampanii?

 • ODPOWIEDNIO DOSTOSOWANE TEMATYCZNIE
  I MERYTORYCZNIE KARTY PRACY
  To znacznie więcej niż standardowe ulotki, na których opierają się inne kampanie. W odróżnieniu od tradycyjnych ulotek, karty pracy zawierają głównie ćwiczenia i niebanalne zadania, które przynoszą dużo lepsze efekty profilaktyczne i o wiele większe korzyści edukacyjne. Karty pracy są podzielone na trzy grupy wiekowe (klasy I-III, IV-VI i VII-VIII).
 • MATERIAŁY EDUKACYJNE DLA RODZICÓW (OPIEKUNÓW) ORAZ GOTOWE, ATRAKCYJNE SCENARIUSZE ZAJĘĆ DLA NAUCZYCIELI
  które w prosty sposób pomagają przeprowadzić kampanię zgodnie z zasadą Konfucjusza „Powiedz mi, a zapomnę. Pokaż mi, a zapamiętam. Pozwól mi zrobić, a zrozumiem”.
 • ATRAKCYJNE KONKURSY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY ORAZ CAŁYCH KLAS I GRUP ŚWIETLICOWYCH
  Laureatów głównych nagród zaprosimy jak zwykle na uroczysty Finał, który odbędzie się jesienią 2020 roku w Centrum Olimpijskim w Warszawie.
 • BEZPŁATNY KURS W RAMACH AKADEMII PROFESJONALNEGO NAUCZYCIELA dla 1 lub 2 osób (Cena 1 kursu poza kampanią 500 PLN). Nazwa kursu: Cyberprzemoc i cyberuzależnienie. Bezpieczni w sieci. Jak unikać zagrożeń i dobrze korzystać z Internetu.
 • MOŻLIWOŚĆ PRZEPROWADZENIA BEZPŁATNYCH ANKIET EWALUACYJNYCH LUB DIAGNOZY UCZNIÓW po raz pierwszy w ramach programu
  badawczego „Ogólnopolska Diagnoza Społeczna Uczniów”. Zasady bezpłatnego uczestnictwa oraz harmonogram działań opisujemy na dalszych stronach oferty. Szczegóły badania w OFERCIE ZTU 2020
 • ZAPROSZENIE DO UDZIAŁU W SPECJALNEJ, TRZYDNIOWEJ KONFERENCJI PROFILAKTYCZNEJ W CZERWCU 2020 R. W SANDOMIERZU
  (za dodatkową opłatą, ilość miejsc ograniczona) – KONFERENCJA W WYNIKU EPIDEMII PRZEŁOŻONA NA ROK 2021 

Połowa pakietu bazowego kampanii ZTU® 2020 zawiera:

1. Karta pracy dla uczniów w wieku 6-9 lat – klasa I-III, „CZUJĘ I POKAZUJĘ” – poprzez ćwiczenia oswaja uczniów z wyrażaniem i nazywaniem emocji towarzyszących nam w codziennym życiu. Umiejętność radzenia sobie z emocjami jest jednym z czynników chroniących. Format: A4 do A5. Nakład: 150 sztuk.
2. Karta pracy dla uczniów w wieku 6-9 lat – klasa I-III, „KOLORY UCZUĆ”– poprzez ćwiczenia uczniowie uczą radzić sobie z trudnymi sytuacjami. Potrafi ą również przyporządkować uczucia im towarzyszące do określonego stanu emocjonalnego.
Format: 2/3 A4. Nakład: 150 sztuk.
3. Karta pracy dla uczniów w wieku 10-12 lat – klasa IV-VI, „ZMIENIAM SIĘ – DORASTAM” – materiał oswaja uczniów ze zmianami fizycznymi oraz emocjonalnymi zachodzącymi w ich organizmie w okresie dojrzewania. Format: A4 do A5. Nakład: 150 sztuk.
4. Karta pracy dla uczniów w wieku 10-12 lat – klasa IV-VI, „JESTEM SILNY, JESTEM SILNA – SZTUKA ODMAWIANIA” – poprzez ćwiczenia rozwija u uczniów umiejętność odmawiania. Uczy czym jest asertywność. Format: 2/3 A4. Nakład: 150 sztuk.
5. Karta pracy dla uczniów w wieku 13-16 lat – klasa VII-VIII, „LUBIĘ SIĘ, CHRONIĘ SIĘ” – na podstawie ćwiczeń uczniowie poznają zasady samoakceptacji, oswajają się z problemami wieku adolescencji. Format: A4 do A5. Nakład: 150 sztuk.
6. Karta pracy dla uczniów w wieku 13-16 lat – klasa VII-VIII, „TRUDNE SPRAWY – TRUDNE EMOCJE” – poprzez ćwiczenia kształtuje umiejętność radzenia sobie w trudnych sytuacjach, dokonywania odpowiedzialnych wyborów. Format: 2/3 A4.
Nakład: 150 sztuk.
7. Ulotka profilaktyczno-konkursowa dla wszystkich uczniów „DORASTAMY ASERTYWNIE – WEHIKUŁ CZASU” – informuje o konkursach, promuje hasło kampanii. Format: A4 do A5. Nakład: 150 sztuk.
8. Ulotka edukacyjna dla rodziców „POZWOLIĆ DOROSNĄĆ I POZOSTAĆ WSPARCIEM” – materiał zaznajamia dorosłych z problemami jakie mogą towarzyszyć im w związku z dorastaniem dziecka, podpowiada, jak pomóc dziecku w tym trudnym okresie. Format: A4 do A5. Nakład: 75 sztuk.
9. Ulotka edukacyjna dla rodziców „BYĆ PRZYKŁADEM. UMIEĆ ROZMAWIAĆ Z NASTOLATKIEM!” – ulotka podpowiada w jaki sposób prowadzić rozmowę z dojrzewającym nastolatkiem, daje wskazówki jakich błędów przy tym nie popełniać.
Zwraca uwagę na rolę wzorca (rodzica) w zachowaniu dziecka. Format: A4 do A5. Nakład: 75 sztuk.
10. Specjalny, okolicznościowy dyplom dla uczniów aktywnie biorących udział w wydarzeniach realizowanych w ramach XX jubileuszowej kampanii. Format: A4. Nakład: 50 sztuk.
11. Konkursowa „POCZTÓWKA DLA PRZYJACIELA” – z miejscem na zaprojektowanie swojej ilustracji. Format A6. Nakład: 50 sztuk.
12. Scenariusze zajęć dla nauczycieli – pomoc edukacyjna dla realizatorów kampanii, zawiera krok po kroku opis ćwiczeń do wykonania z uczniami na kartach pracy. Format: A4 (ok. 16 stron). Nakład: 4 sztuki.
13. Zestaw plakatów profilaktyczno-motywujących (3 rodzaje po 4 sztuki) – świetne, wyraziste plakaty wspierające przekaz kampanii. Format: B3. Nakład: łącznie 12 sztuk.
14. Plakat na imprezy lokalne – mniejszy, poręczniejszy format do powieszenia w gablocie, sprawdza się idealnie jako zaproszenie na festyn czy zawody. Format: B3. Nakład: 4 sztuki.
15. Plakat konkursowy „TYMEK I TOLA NA EKOLOGICZNEJ ŚCIEŻCE” – zaproszenie do wzięcia udziału w konkursie dla klas i grup. Format B3. Nakład 4 sztuki.
16. „Złoty” Jubileuszowy Certyfikat Dla Samorządu (1 szt.) – Format: A4.
Wysyłka certyfikatu nastąpi w sierpniu 2020.
17. „Złoty” Jubileuszowy Certyfikat Dla Prezydenta/Burmistrza/WójtaFormat: A4. Nakład: 1 sztuka. Wysyłka certyfikatu nastąpi w sierpniu 2020.
18. „Złoty” Jubileuszowy Certyfikat Dla Miejskiej/Gminnej Komisji do Spraw Rozwiązywania Problemów Alkoholowych – Format: A4. Nakład: do 1 sztuka. Wysyłka certyfikatu nastąpi w sierpniu 2020.
19. „Złoty” Jubileuszowy Certyfikat Dla Pełnomocnika d.s. Rozwiązywania Problemów AlkoholowychFormat: A4. Nakład: do 1 sztuka. Wysyłka certyfikatu nastąpi w sierpniu 2020.
20. „Złote” Jubileuszowe Certyfikaty dla nauczycieli i pedagogów zaangażowanych w realizację kampanii Format: A4. Nakład: 40 sztuk. Wysyłka certyfikatów w sierpniu 2020.
21. Informator o kampanii – kompendium terminów oraz podstawowych informacji o ZTU 2020. Format: A3 do A4. Nakład: 1 szt.
22. Kalendarz na biurko (1 szt.) – kolorowy, pamiątkowy z logo naszych kampanii, z zaznaczonymi najważniejszymi datami kampanii ZTU oraz okolicznościowymi świętami.

Pełna oferta kampanii znajduje się na stronie:
www.trzeźwyumysł.pl