Dodaj do koszyka

Zachowaj Trzeźwy Umysł 2019 – cały pakiet

Kampania Zachowaj Trzeźwy Umysł 2019
Hasło: Chce mi się chcieć! – czyli o przeciwdziałaniu wyuczonej bezradności
Adresaci: uczniowie szkoły podstawowej, gimnazjaliści, rodzice, nauczyciele

CELE KAMPANII ZTU 2019

Cele główne:
– wzbudzenie wśród uczniów motywacji do działania i osiągania celów,
– edukacja uczniów w obszarze samopoznania w zakresie talentów, zainteresowań, pasji,
– ograniczenie podejmowania przez dzieci i młodzież zachowań ryzykownych
– kształtowanie wśród uczniów oraz ich rodziców umiejętności dostrzegania własnych zalet, mocnych stron i ograniczeń,
– wspieranie działalności wychowawczej szkół i placówek oświatowych.

Cele dodatkowe:
– uruchamianie procesów pozytywnego myślenia,
– wspieranie pozytywnych wyborów życiowych,
– kształtowanie wśród uczniów i ich rodziców zdrowych nawyków równowagi między obowiązkami, nauką, hobby a odpoczynkiem.

Cały pakiet kampanii ZTU® 2019 zawiera:

 1. Karta pracy dla uczniów w wieku 6-9 lat „MÓJ SPOSÓB NA NUDĘ!” – poprzez ćwiczenia rozwija i wspiera zainteresowania ucznia, uczy planować dzień, wspiera uczniów w kreatywnym podejściu do walki z nudą. Format: A4. Nakład: 300 sztuk.
 2. Karta pracy dla uczniów w wieku 6-9 lat „W POSZUKIWANIU TALENTU!” – poprzez ćwiczenia pozwala zdefiniować pojęcie talentu, rozbudza u ucznia motywację, kształtuje umiejętności pozytywnego myślenia oraz rozwija i wspiera zdolności. Format: 2/3 A4. Nakład: 300 sztuk.
 3. Karta pracy dla uczniów w wieku 10-12 lat „MOTYWACJA, NAWYKI, WYZWANIA!” – poprzez ćwiczenia rozwija u uczniów motywację i chęć do działania, promuje pozytywne myślenie jako jeden z czynników radzenia sobie z trudnościami. Format: A4 do A5. Nakład: 300 sztuk.
 4. Karta pracy dla uczniów w wieku 10-12 lat „MOJE UZDOLNIENIA!” – poprzez ćwiczenia rozwija u uczniów chęć poszukiwania zdolności, zwraca uwagę na znaczenie pasji w życiu człowieka, uczy również rozróżniać pojęcia związane z rozwijaniem swoich zainteresowań. Format: 2/3 A4. Nakład: 300 sztuk.
 5. Karta pracy dla uczniów w wieku 13-16 lat „WYBIERAJ, ZMIENIAJ, MYŚL POZYTYWNIE!” – na podstawie ćwiczeń uczniowie poznają etapy procesu motywacyjnego, poznają listę czynników motywujących. Format: A4 do A5. Nakład: 300 sztuk.
 6. Karta pracy dla uczniów w wieku 13-16 lat „TALENT I ZDOLNOŚCI!” – poprzez ćwiczenia kształtuje umiejętność pozytywnej autoanalizy i odnajdywania w sobie mocnych stron, rozwija u uczniów umiejętności pozytywnego myślenia i pokonywania przeszkód. Format: 2/3 A4. Nakład: 300 sztuk.
 7. Ulotka profilaktyczno-konkursowa dla wszystkich uczniów „CHCE MI SIĘ CHCIEĆ! – JA ZA 20 LAT!” – informuje o konkursach, promuje hasło kampanii. Format: A4. Nakład: 300 sztuk.
 8. Ulotka edukacyjna dla rodziców „POMAGAMY DZIECKU OSIĄGAĆ CELE!” – zwraca uwagę na rolę pozytywnego myślenia i pozytywnej postawy wobec siebie i dziecka jako elementu wspierającego w dążeniu do celu. Format: A4 do A5. Nakład: 150 sztuk.
 9. Ulotka edukacyjna dla rodziców „WSPIERAMY ROZWÓJ DZIECKA!” – Zaznajamia z czynnikami wzmacniającymi i hamującymi rozwój motywacji u dziecka.. Format: A4 do A5. Nakład: 150 sztuk.
 10. Dyplom dla uczniów aktywnie biorących udział w wydarzeniach realizowanych w ramach kampanii. Format: A4. Nakład: 100 sztuk.
 11. Gadżet – PLAN ZAJĘĆ DODATKOWYCH. Format: 1/3 A4. Nakład: 200 sztuk.
 12. Scenariusze zajęć dla nauczycieli – pomoc edukacyjna dla realizatorów kampanii, zawiera krok po kroku opis ćwiczeń do wykonania z uczniami na kartach pracy. Format: A4 (ok. 16 stron). Nakład: 8 sztuk.
 13. Certyfikat dla nauczycieli i pedagogów zaangażowanych w realizację kampanii – warto nimi uhonorować koordynatorów ZTU. Format: A4. Nakład: 30 sztuk.
 14. Zestaw plakatów profilaktyczno-motywujących (3 rodzaje po 8 sztuk) – świetne, wyraziste plakaty wspierające przekaz kampanii. Format: B3. Nakład: łącznie 24 sztuki.
 15. Plakat na imprezy lokalne – mniejszy, poręczniejszy format do powieszenia w gablocie, sprawdza się idealnie jako zaproszenie na festyn czy zawody. Format: B3. Nakład: 8 sztuk.
 16. Foliowa torba z logo kampanii – w takiej reklamówce można przekazać materiały do szkół. Nakład: 8 sztuk.
 17. Certyfikat dla samorządu (1 szt.) – miasta i gminy zostaną uhonorowane certyfikatem za zaangażowanie w kampanię. Format: A4. Wysyłka certyfikatu w sierpniu 2019.
 18. Certyfikat dla osób i instytucji wspierających lokalnie kampanię Zachowaj Trzeźwy Umysł – osoby i instytucje realizujące kampanię zostaną uhonorowane dodatkowym certyfikatem. Format: A4. Nakład: do 8 sztuk. Wysyłka certyfikatów w sierpniu 2019.
 19. Informator o kampanii (1 szt.) – format A3 do A4, kompendium terminów oraz podstawowych informacji o ZTU 2019 wraz z formularzem do uhonorowania certyfikatami (pozycja 18.) osób lub instytucji wspierających akcję.
 20. Kalendarz na biurko (1 szt.) – kolorowy, pamiątkowy z logo naszych kampanii, z zaznaczonymi najważniejszymi datami kampanii ZTU oraz okolicznościowymi świętami.
 21. Wyniki ankiety na płycie CD „Ogólnopolska Diagnoza Społeczna Uczniów” – zawierającej wykresy, tabele wraz z opisem wszystkich pytań z przeprowadzonych w szkołach badań ankietowych z podziałem na część ogólnopolską oraz lokalną . Wysyłka wyników lokalnych w oddzielnej przesyłce do końca maja 2019 zgodnie z harmonogramem badań dla gmin uczestniczących w Kampanii ZTU 2018 i 2019. Nakład 4 sztuki. Format: płyta CD*
 22. „Przeciwdziałanie wyuczonej bezradności u dzieci i młodzieży” – internetowy kurs dla nauczycieli (dla 2 osób)**

*Samorządy, które wzięły udział w Ogólnopolskiej Diagnozie Społecznej Uczniów 2018, przeprowadzanej w ramach Kampanii Zachowaj Trzeźwy Umysł 2018, kontynuując udział w Kampanii Zachowaj Trzeźwy Umysł 2019 otrzymają w ramach pakietu bezpłatne wyniki lokalne badania.

Miejsce realizacji badania: www.diagnozaZTU.pl
Termin realizacji badania: 30.09 – 31.12.2018

**Start kursu: 23 kwietnia 2019 roku
Zakończenie kursu: 25 czerwca 2019
Kurs będzie odbywać się na platformie edukacyjnej: www.akademianauczyciela.pl

CELE KURSU:
– poszerzenie wiedzy o syndromie wyuczonej bezradności,
– poznanie metod wspierających rozwój zaradności,
– rozwijanie umiejętności przeciwdziałania bezradności dzieci i młodzieży.

 Więcej informacji o kampanii ZTU 2019 na stronie: www.trzezwyumysl.pl