Dodaj do koszyka
Wybieraj, zmieniaj, myśl pozytywnie - karta pracy dla uczniów w wieku 13-16 lat

Wybieraj, zmieniaj, myśl pozytywnie – karta pracy dla uczniów w wieku 13-16 lat

Wybieraj, zmieniaj, myśl pozytywnie – karta pracy dla uczniów w wieku 13-16 lat, na podstawie ćwiczeń uczniowie poznają etapy procesu motywacyjnego, poznają listę czynników motywujących. W broszurze znajdują się zadania: 1) Muszę czy chcę – źródło motywacji – naszym zadaniem jest wskazanie rzeczy, które musimy/powinniśmy robić oraz które wybieramy, aby zrobić i bardzo chcemy je robić; 2) Wybieram – należy dokończyć zdania związane z naszym zachowaniem, celami w życiu); 3) Lista motywacji – uczniowie tworzą listę sytuacji/zachowań, które mogą wpływać na poziom ich motywacji.

Jak wykorzystać? Przekazać szkołom, rozdysponować podczas pikników i festynów rodzinnych, półkolonii, z okazji Dnia Dziecka, Dnia Mamy lub Taty. Publikacje mogą wzbogacić zajęcia na temat motywacji, realizacji celów życiowych uczniów. Kartę pracy przygotowano jako uzupełnienie scenariusza zajęć dostępnego w publikacji Chce mi się chcieć – scenariusze zajęć do kart pracy, poruszającego tematykę przeciwdziałania wyuczonej bezradności u dzieci i młodzieży.

Dla kogo? Dzieci (13-16 lat)

Format:  A4 składany do A5

Cena: 1,07 PLN brutto/szt.