Dodaj do koszyka
Wspieramy rozwój dziecka - ulotka edukacyjna dla rodziców

Wspieramy rozwój dziecka – ulotka edukacyjna dla rodziców

Wspieramy rozwój dziecka – ulotka edukacyjna dla rodziców, zwraca uwagę na rolę pozytywnego myślenia i pozytywnej postawy wobec siebie i dziecka jako elementu wspierającego w dążeniu do celu.

Z broszury dowiemy się czym jest wyuczona bezradność, w jaki sposób wyuczona bezradność przejawia się u dzieci (w sferze poznawczej, emocjonalnej i społecznej) i jak jej przeciwdziałać. Rodzic zostanie też zaznajomiony ze strategią WOOP DR. Oettiengena, która pomoże w skuteczniejszym rozwiązywaniu problemów oraz panowania nad kierunkiem samorozwoju (własnego i dziecka).

Jak wykorzystać? Przekazać szkołom, rozdysponować podczas pikników i festynów rodzinnych, półkolonii, z okazji Dnia Dziecka, Dnia Mamy lub Taty. Publikacje mogą wzbogacić zajęcia dla rodziców (pedagogizacja rodziców) na temat motywacji, realizacji celów życiowych dzieci i młodzieży, wspierania ich rozwoju. Ulotkę przygotowano jako uzupełnienie scenariusza zajęć dostępnego w publikacji Chce mi się chcieć – scenariusze zajęć do kart pracy, poruszającego tematykę przeciwdziałania wyuczonej bezradności u dzieci i młodzieży.

Dla kogo? Rodzice, opiekunowie, nauczyciele

Format:  A4 składany do A5

Cena: 1,07 PLN brutto/szt.