Dodaj do koszyka
Warto zaufać rodzicom – plakat edukacyjny

Warto zaufać rodzicom – plakat edukacyjny

Warto zaufać rodzicom – plakat edukacyjny z pozytywnym mottem, zachęcającym do tworzenia bliskich relacji z rodzicami i najbliższymi. Zachęca do dzielenia się swoimi przemyśleniami, opowiadania o swoich kolegach i zainteresowaniach, nieukrywania swoich zmartwień i kłopotów, dyskutowania o wzajemnych potrzebach i pragnieniach.

Jak wykorzystać? Przekazać szkołom, bibliotekom, miejskim i wiejskim
świetlicom, świetlicom opiekuńczo-wychowawczym. Plakat można również
wywiesić na piknikach i festynach rodzinnych.

Dla kogo? Dzieci i młodzież

Format: B3

Cena: 5 PLN brutto/szt.