Dodaj do koszyka
W ciąży mądrze decyduję o przyszłości dziecka (FASD i FTS) – plakat profilaktyczno-edukacyjny

W ciąży mądrze decyduję o przyszłości dziecka (FASD i FTS) – plakat profilaktyczno-edukacyjny

W ciąży mądrze decyduję o przyszłości dziecka (FASD i FTS) – plakat profilaktyczno-edukacyjny z czytelnym przekazem, przestrzegającym przed spożywaniem
alkoholu i paleniem papierosów w ciąży. Informuje, czym jest FASD i FTS.

JAK WYKORZYSTAĆ? Wywiesić w przychodni, aptekach, szpitalach, szkole
rodzenia, szkole ponadgimnazjalnej. Przekazać pielęgniarkom w szkołach
ponadgimnazjalnych.

FORMAT: B3

DLA KOGO? Młodzież ponadgimnazjlna, dorośli

CENA: 5 PLN brutto (szt.)