Dodaj do koszyka
Uwierz mi. Pomóż mi. Stop przemocy - plakat

Uwierz mi. Pomóż mi. Stop przemocy – plakat profilaktyczno-informacyjny

Opis produktu: Plakat Uwierz mi. Pomóż mi. Stop przemocy zachęca do reagowania w sytuacji, kiedy jesteśmy świadkami przemocy lub ofiara przemocy prosi nas o pomoc. Główne przesłanie plakatu Stop przemocy! ma skłonić odbiorcę do zainteresowania się sytuacją ofiary lub uświadomić, że obojętność wobec przemocy nie może być akceptowalna.

JAK WYKORZYSTAĆ? Plakat rozwiesić w miejskich lub gminnych ośrodkach pomocy społecznej, Zespołach Interdyscyplinarnych ds. przeciwdziałania przemocy, komisariatach lub komendach policji,  w przychodniach i szpitalach, więzieniach, kościołach.

FORMAT: B3

CENA: 5 PLN brutto (szt.)

Dla kogo? Dorośli