Dodaj do koszyka
Ulotka depresja dziecięca - Jak pomóc?

Ulotka depresja dziecięca – Jak pomóc?

Ulotka depresja dziecięca – Jak pomóc? uświadamia rodzicom, że depresja, nie dotyka tylko osoby dorosłej, ale również dzieci. Z materiału rodzic dowie się: do kogo się zgłosić, jeśli zauważamy u dziecka niepokojące objawy depresji (psycholog, psychoterapeta, psychiatra, pedagog szkolny, pediatra, lekarz rodzinny). W ulotce opisano, jak wygląda leczenie depresji.

W broszurze został zamieszczony kwestionariusz – Zagrożenie depresją? Wypełnienie kwestionariusza pozwoli ocenić, czy dziecko jest zagrożone wystąpieniem depresji, czy jest zwiększone ryzyko depresji. Materiał zawiera również kilka wskazówek, które pozwolą rodzicom niwelować takie ryzyko.

Materiał został przygotowany w ramach kampanii depresJA? na rok szkolny 2020/21. Ulotka stanowi uzupełnienie scenariusza zajęć depresJA? – Depresja dzieci i młodzieży

Więcej na temat kampanii depresJA? KLIKNIJ W PONIŻSZY LINK:

DepresJA?NOWA KAMPANIA PROFILAKTYCZNO-EDUKACYJNA DOTYCZĄCA ZDROWIA PSYCHICZNEGO DZIECI I MŁODZIEŻY

Jak wykorzystać? Ulotka depresja dziecięca – Jak pomóc? może zostać wykorzystana podczas zajęć/warsztatów, dotyczących zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży, przeprowadzanych dla dorosłych (rodziców/opiekunów). W przeprowadzeniu warsztatów/pogadanek mogą pomóc, oprócz ulotki, scenariusz zajęć depresJA? – Depresja dzieci i młodzieży oraz audycje edukacyjne DepresJA? Ulotkę może również wręczyć rodzicowi pedagog lub psycholog szkolny podczas spotkania z rodzicami.

Dla kogo? Dorośli (rodzice/opiekunowie)

Format: A4 składane do A6 (8 stron)

Cena: 1,15 PLN brutto/szt.

Zobacz również kurs internetowy dla nauczycieli, pedagogów, dyrektorów o wyuczonej bezradności – Psychologiczne aspekty wspierania rozwoju uczniów