Wyświetlanie wszystkich wyników: 7

Karta pracy: Cyberprzemoc. Naucz się chronić i reagować

1,45 
Odbiorca:

Młodzież 13-15 lat, Młodzież 15+

Rodzaj materiału:

Karty pracy dla uczniów

Karta pracy: Nie bądź obojętny. Reaguj i pomóż!

1,70 
Odbiorca:

Dzieci 10-12 lat

Rodzaj materiału:

Karty pracy dla uczniów

Karta pracy: Zachowanie, agresja, przemoc

1,45 
Odbiorca:

Dzieci 10-12 lat

Rodzaj materiału:

Karty pracy dla uczniów

Karta pracy: Nie tylko słowa. Przemoc ma wiele twarzy

1,70 
Odbiorca:

Dzieci 7-9 lat

Rodzaj materiału:

Karty pracy dla uczniów

Ulotka profilaktyczna: Otwórz oczy na krzywdę. Stop przemocy w rodzinie

1,45 
Odbiorca:

Dorośli

Rodzaj materiału:

Ulotki profilaktyczno-edukacyjne

Ulotka profilaktyczna: Alkohol może rodzić przemoc

1,45 
Odbiorca:

Dorośli

Rodzaj materiału:

Ulotki profilaktyczno-edukacyjne

Ulotka profilaktyczna: Stop przemocy. Pierwszy raz – to jeden raz za dużo

1,45 
Odbiorca:

Dorośli

Rodzaj materiału:

Ulotki profilaktyczno-edukacyjne