Dodaj do koszyka
Smart, to znaczy mądrze - płyta CD z audycjami edukacyjnymi o cyberuzależnieniu

Smart, to znaczy mądrze – płyta CD z audycjami edukacyjnymi o cyberuzależnieniu

Opis: Płyta CD z audycjami edukacyjnymi o cyberuzależnieniu. Zawiera 6 audycji radiowych dotyczących uzależnienia od Internetu i urządzeń mobilnych.

Audycja I – Jak? Gdzie? Kiedy? Dlaczego? – w audycji zapytaliśmy dzieci i młodzież jak wyobrażają sobie świat bez Internetu i telefonu oraz ile czasu spędzają, korzystając z urządzeń mobilnych. Oprócz wypowiedzi uczniów usłyszmy również komentarze pedagoga i nauczycieli, którzy podkreślą, że z Internetu i telefonu należy korzystać mądrze. Urządzenia mobilne ułatwiają nam życie, natomiast są miejsca gdzie ich użycie nie jest akceptowalne społecznie np. kościół, teatr, kino. Namawiają, aby czas w szkole (zwłaszcza przerwę) przeznaczyć na rozmowy, komunikację twarzą w twarz.

Audycja II – W wirtualnym świecie – w audycji wspólnie z nauczycielami i uczniami wyliczamy zalety i wady korzystania z Internetu i urządzeń mobilnych. Dowiemy się również ile czasu uczniowie powinni korzystać z Internetu w zależności od wieku.

Audycja III – Nie daj się złapać – audycja skupia się na zagadnieniu zanikającej komunikacji w świecie realnym. Pedagodzy, nauczyciele, psycholodzy wyjaśniają jakie są różnice między komunikacją w Internecie, a komunikacją twarzą w twarz.

Audycja IV – Realnie czy wirtualnie – dla rodziców – w audycji specjaliści (pedagog, nauczyciel) podkreślają, że dzieci uczą się przez naśladownictwo. Jeśli rodzice dużo czasu korzystają z Internetu i urządzeń mobilnych, ciężko jest im wyegzekwować od swoich dzieci, aby w inny sposób spędzały swój wolny czas. Namawiają, aby pokazać dzieciom inne formy aktywności poza Internetem.

Audycja V – Cyberuzależnienie. Jak rozpoznać? – dla rodziców – w audycji wymieniane są objawy uzależnienia od urządzeń mobilnych/Internetu oraz podstawowe przyczyny tego uzależnienia. Specjaliści (pedagog, psycholog) poruszają i wyjaśniają czym jest terapia systemowa i w jakim przypadku należy z niej skorzystać.

Audycja VI – Cyberuzależnienie. Jak reagować? – dla rodziców – w audycji usłyszymy porady działań zaradczych – jak uniknąć uzależnienia dziecka od urządzeń mobilnych. Specjaliści (pedagog, psycholog, nauczyciel) kładą nacisk na edukację, wprowadzenie dziecka w świat Internetu, kontrolę rodzicielską oraz naukę przez naśladownictwo.

JAK WYKORZYSTAĆ? Przekazać psychologom, nauczycielom, pedagogom,
którzy mogą przeprowadzić ciekawe zajęcia na temat bezpieczeństwa w sieci oraz uzależnienia od telefonu i Internetu.

FORMAT: płyta CD z plikami mp3

CENA: 10 PLN brutto (szt.)

Dla kogo? Dzieci i młodzież (szkoła podstawowa, gimnazjaliści), dorośli (rodzice)

Zobacz również kurs internetowy dla nauczycieli, pedagogów, dyrektorów o cyberprzemocy – Cyberprzemoc i cyberuzależnienie. Bezpieczni w sieci. Jak unikać zagrożeń i dobrze korzystać z Internetu.