Dodaj do koszyka

Smart – ankiety dla uczniów VII-VIII klasa (informacyjna i ewaluacyjna) – zestaw

Smart – ankiety dla uczniów VII-VIII klasa (informacyjna i ewaluacyjna) – zestaw zawiera 2 ankiety. Jedną ankietę (informacyjną) należy rozdać uczniom przed rozpoczęciem zajęć, drugą (ewaluacyjną) po zrealizowaniu zajęć. Do ankiet należy dokupić:

Smart, to znaczy mądrze 2020/2021 – audycje edukacyjneNowe możliwości. Nowe zagrożenia - karta pracy o fonoholizmie (7-8 klasa SP)Cyberprzemoc. Wirtualna, a prawdziwie boli - karta pracy (7-8 klasa SP)

Materiał został przygotowany w ramach programu edukacyjnego Smart, to znaczy mądrze! na rok szkolny 2020/21. Ankiety zostały przygotowane jako uzupełnienie zajęć dla uczniów VII-VIII klas SP, prowadzonych według scenariuszy lekcji zawartych w  przewodniku Bezpieczni w sieci

Więcej na temat programu Smart, to znaczy mądrze! KLIKNIJ W PONIŻSZY LINK:

Smart, to znaczy mądrze!NOWA KAMPANIA PROFILAKTYCZNO-EDUKACYJNA DLA DZIECI I MŁODZIEŻY O CYBERUZALEŻNIENIU

Jak wykorzystać? Przekazać szkołom. Ankiety wykorzystać podczas zajęć, realizowanych według scenariuszy lekcji zawartych w przewodniku Bezpieczni w sieci

Dla kogo? Dzieci (7-8 klasa SP)

Format: A5

Cena: 1,20 PLN brutto/zestaw (2 ankiety)

Zobacz również kurs internetowy dla nauczycieli, pedagogów, dyrektorów o cyberprzemocy i cyberuzależnieniu – Cyberprzemoc i cyberuzależnienie. Bezpieczni w sieci. Jak unikać zagrożeń i dobrze korzystać z Internetu.