Dodaj do koszyka
Ulotki profilaktyczne Ruszamy na wakacje - ulotka profilaktyczno-edukacyjna (gimnazjum)

Ruszamy na wakacje (GIM) – ulotka profilaktyczno-edukacyjna

Ruszamy na wakacje – ulotka profilaktyczno-edukacyjna dla uczniów gimnazjów
porusza kwestię bezpiecznego zachowania w górach, nad wodą, na drodze. Zwraca uwagę na niebezpieczeństwo wypadku pod wpływem alkoholu. Zachęca do sprzątania po swoim psie, kulturalnego korzystania z telefonów komórkowych. Edukuje w zakresie bezpiecznego poruszania się samochodem, rowerem i pieszo. Wskazuje źródła internetowe, z których młodzież może czerpać informacje o ogólnym bezpieczeństwie (PTTK, GOPR). Przypomina numery alarmowe służb ratowniczych.

Treści mają formę notatek zapisanych w kalendarzu. Na ulotce jest miejsce na wpisanie imienia ucznia, życzeń od nauczyciela.

JAK WYKORZYSTAĆ? Ulotki profilaktyczne Ruszamy na wakacje promują bezpieczny wypoczynek w okresie letnim. Można je rozdać dzieciom i młodzieży pod koniec roku szkolnego (dołączając do świadectwa szkolnego), w trakcie półkolonii lub podczas festynów.

FORMAT: A4 składane do DL

CENA: 1,07 PLN brutto (szt.)