Dodaj do koszyka
Ulotki profilaktyczne Ruszam do miasta – edukacyjna karta pracy

Ruszam do miasta – edukacyjna karta pracy

Edukacyjna karta pracy Ruszam do miasta zawiera wskazówki dla dzieci, jak bezpiecznie zachowywać się w ruchu drogowym w mieście. Dziecko przyswaja
wiedzę, wykonując proste ćwiczenia edukacyjne.

JAK WYKORZYSTAĆ? Ulotki profilaktyczne można przekazać policjantom,
nauczycielom, strażnikom miejskim prowadzącym zajęcia na temat bezpieczeństwa, a także rozdysponować podczas festynów, półkolonii.

FORMAT: A4 składane do A5

CENA: 1,07 PLN brutto (szt.)