Dodaj do koszyka

Rodzina na TAK – pół pakietu

Rodzina na TAK! – materiały dla dzieci, rodziców, dziadków, nauczycieli. Stanowią dopełnianie wszelkich działań mających na celu wsparcie rodziny, jako jednej z podstawowych komórek społecznych wpływających na rozwój człowieka.

EDUKACJA DZIECI I MŁODZIEŻY (UCZNIOWIE SZKOŁY PODSTAWOWEJ I GIMNAZJALNEJ)

Materiały edukacyjne:
• zachęcają dzieci, aby nie ukrywać swoich kłopotów przed najbliższymi (rodzicami, dziadkami),
• zachęcają dzieci do tworzenia bliskich relacji z rodzicami i dziadkami,
• podkreślają, jak ważną rolę odgrywają dziadkowie w życiu swoich wnuków. Podpowiadają, jak zadbać o dobre
relacje z dziadkami pomimo różnicy pokoleniowej,
• uczą szacunku i empatii do osób starszych.
EDUKACJA DOROSŁYCH (RODZICE, DZIADKOWIE, NAUCZYCIELE)

Materiały edukacyjne:
• tłumaczą, czym jest syndrom wyuczonej bezradności. Pokazują, jak poprzez oddziaływania wychowawcze rodzice
mogą wpływać na postawy dzieci i młodzieży,
• podkreślają, jak ważne w przeciwdziałaniu wyuczonej bezradności są przekazy rodzicielskie (komunikacja),
• informują, kim jest rodzić nadopiekuńczy oraz zaniedbujący dziecko. Tłumaczą, dlaczego nadopiekuńczość, jak
i zaniedbanie są wadliwymi postawami rodzicielskimi,
• podpowiadają, co wpływa na dobrą komunikację z dzieckiem oraz budowę trwałych relacji i więzi,
• zachęcają seniorów do własnego rozwoju oraz poznawania świata swoich wnuków. Dobry kontakt z dziadkami
i rodzicami ma pozytywny wpływ na dobre wybory dzieci.

Gadżety na festyny:
• urozmaicą wszelkie imprezy promujące wartości rodzinne.

Jak wykorzystać materiały? Ulotki można rozdysponować podczas pikników i  festynów rodzinnych, imprez animowanych przez lokalne biblioteki etc. Oprócz broszur można wykorzystać gadżety kampanijne – zorganizować zawody sportowe, zajęcia plastyczne np. na zaprojektowanie swojej pocztówki. Osoby biorące udział w zabawie mogą zostać uhonorowane dyplomem rodzinnym. Materiały edukacyjne można wykorzystać również przy okazji wydarzeń z okazji Dnia Mamy czy Taty, rozdysponować na spotkaniach z rodzicami w szkołach, np. na spotkaniu z pedagogiem dotyczącym wsparcia rozwoju dziecka. Plakaty, ze względu na swój ciepły wizerunek, można rozwiesić w szkołach, bibliotekach, świetlicach edukacyjno-wychowawczych.

Dla kogo? Dzieci, młodzież (szkoła podstawowa i gimnazjalna) i dorośli (rodzice, dziadkowie, nauczyciele)

Cena: 984 PLN brutto

W skład połowy pakietu Rodzina na Tak wchodzą następujące materiały:

1. Bez tajemnic. Warto zaufać rodzicom – ulotka edukacyjna dla dzieci (1-4
klasa SP) – 200 sztukZOBACZ OPIS
2. Warto zaufać rodzicom – plakat dla dzieci i młodzieży – 4 sztukiZOBACZ OPIS
3. Dbam o siebie. Dbam o Ciebie. O dobrych relacjach z dziadkami – ulotka
edukacyjna dla dzieci i młodzieży (SP i GIM) – 200 sztukZOBACZ OPIS
4. Dbam o siebie. Dbam o Ciebie. Babcia i dziadek odgrywają ważną rolę w
życiu swoich wnuków – plakat dla dzieci i młodzieży – 4 sztukiZOBACZ OPIS
5. Między pokoleniami. Więcej nas łączy niż dzieli. O dobrych relacjach z
wnukami – ulotka dla seniorów – 200 sztukZOBACZ OPIS
6. Być dobrym rodzicem. Moja komunikacja z dzieckiem. Postawy rodzicielskie:
nadopiekuńczość i zaniedbanie – ulotka edukacyjna dla rodziców – 200 sztukZOBACZ OPIS
7. Między marzeniem a planem. Przeciwdziałanie wyuczonej bezradności u
dzieci i młodzieży – ulotka edukacyjna dla rodziców – 200 sztukZOBACZ OPIS
8. Baloniki „Rodzina na Tak” – 50 sztukZOBACZ OPIS
9. Pocztówka z polem na własny rysunek – 100 sztukZOBACZ OPIS
10. Dyplom rodzinny – 50 sztukZOBACZ OPIS

Wizualizacja materiałów