Przeglądasz: Rodzina bez przemocy

Ulotki, plakaty, audycje edukacyjne, broszury dotyczące zjawiska przemocy w rodzinie. Materiały profilaktyczne dla dzieci, młodzieży i dorosłych – ofiar, sprawców i świadków przemocy.