Dodaj do koszyka

Przyjaźń zamiast przemocy – scenariusze zajęć dla nauczycieli

Przyjaźń zamiast przemocy – scenariusze zajęć dla nauczycieli to zestaw 3 scenariuszy autorstwa Mariusza Nowickiego, psychologa i pedagoga szkolnego, dotyczących przeciwdziałania przemocy rówieśniczej wśród młodzieży.

Scenariusz 1
Cele:
Poszerzenie świadomości uczniów na temat zjawiska przemocy, zwrócenie uwagi uczniów na różne formy wyrażania przemocy, kształtowanie spostrzegania służącego trafniejszemu rozróżnianiu zachowań o charakterze przemocy prezentowanych przez inne osoby i swoich sposobów zachowania.

Scenariusz 2
Cele:
Poszerzenie wiedzy uczniów na temat zjawiska przemocy, zwrócenie uwagi uczniów na proces powstawania przemocy, kształtowanie spostrzegania służącego trafniejszemu rozróżnianiu zachowań o charakterze przemocy prezentowanych przez inne osoby i swoich sposobów zachowania.

Scenariusz 3
Cele:
Stworzenie sytuacji, w której można doświadczyć różnic w percepcji i interpretacji spostrzeganych przedmiotów, porządkowanie wiedzy, stworzenie sytuacji do poszukiwania przejawów przemocy grupowej, poszukiwanie sposobów reagowania na przemoc, wspierania ofiary, kształtowanie norm społecznych.

 

Materiały uzupełniające zajęcia:

Pomagam, reaguję! Przemoc boli! – ulotka dla uczniów

Przemoc to nie żarty! – karta pracy dla uczniów

Nie pozwól robić sobie krzywdy! Nie krzywdź innych! – karta pracy dla uczniów

 

Jak wykorzystać? Przekazać szkołom. Scenariusz może posłużyć jako narzędzie do realizacji ciekawych zajęć na temat przeciwdziałania przemocy wśród uczniów, chęci pomocy, skutecznego rozwiązywania problemów.

Dla kogo? Dorośli (nauczyciele/pedagodzy) Adresaci: (I-VIII klasa).

Format: A4, 16 stron

Cena: 15 PLN brutto/szt.