Dodaj do koszyka
Plakat Przemoc to niemoc

Przemoc to niemoc. Możesz pomóc – plakat profilaktyczno-informacyjny

Opis: Plakat Przemoc to niemoc. Możesz pomóc tłumaczy, że jeżeli nie zgłaszamy przemocy, to jej sprawca czuje się bezkarny i będzie dalej ją stosował. Jakakolwiek przemoc (fizyczna, psychiczna, seksualna itp.) jest przestępstwem i należy szukać pomocy, jeśli jej potrzebujemy.

JAK WYKORZYSTAĆ? Plakat rozwiesić w miejskich i gminnych ośrodkach pomocy społecznej, komisariatach lub komendach policji, w przychodniach i  szpitalach, więzieniach, kościołach, świetlicach opiekuńczo-wychowawczych. Przekazać Zespołom Interdyscyplinarnym do spraw przeciwdziałania przemocy.

FORMAT: B3

CENA: 5 PLN brutto (szt.)

Dla kogo? Dorośli (ofiary przemocy)

Inne materiały o przemocy:
1. Stop przemocy w rodzinie. Niebieska Karta od A do Z – broszura informacyjna – cena 5 PLN brutto/szt.