Dodaj do koszyka
Przemoc to nie żarty! - karta pracy dla uczniów

Przemoc to nie żarty! – karta pracy dla uczniów

Przemoc to nie żarty! – karta pracy dla uczniów. Materiał w prosty sposób definiuje pojęcie przemocy, pozwala uczniom zdefiniować swoje zachowania wobec
innych osób, w przystępny sposób przedstawia motywację sprawcy przemocy. Uczniowie zachęcani są również do wyrażenia pozytywnych emocji wobec swojego kolegi/koleżanki. Otrzymują informację, gdzie i do kogo mogą zwrócić się, gdy spotkają się z jakąkolwiek formą przemocy.

Jak wykorzystać? Przekazać nauczycielom, pedagogom. Materiał można rozdysponować w trakcie zajęć w szkole na temat przemocy, akceptacji. Do materiału został przygotowany scenariusz zajęć – Przyjaźń zamiast przemocy.

Dla kogo? Uczniowie (I-IV klasa SP)

Format: A4 do A5

Cena: 1,07 PLN brutto/szt.