Dodaj do koszyka
Przemoc? Co robić? Sprawca i ofiara przemocy. Metody wczesnej interwencji - ulotka dla dorosłych

Przemoc? Co robić? Sprawca i ofiara przemocy. Metody wczesnej interwencji – ulotka dla dorosłych

Przemoc? Co robić? Sprawca i ofiara przemocy. Metody wczesnej interwencji – ulotka dla dorosłych. Ulotka podpowiada, co zrobić w sytuacji, gdy rodzic podejrzewa, że dziecko jest ofiarą przemocy. Tłumaczy, jak powinien zachować się świadek przemocy (interwencja wobec ofiary przemocy) oraz jakie działania
należy przedsięwziąć wobec sprawcy przemocy (rola szkoły, rodzica nieletniego sprawcy).

Jak wykorzystać? Przekazać szkołom, bibliotekom, ośrodkom pomocy społecznej. Materiał można rozdysponować podczas zajęć z młodzieżą na temat przemocy rówieśniczej i cyberprzemocy.

Format: A5

Cena: 1,07 PLN brutto/szt.

Zobacz również kurs internetowy dla nauczycieli, pedagogów, dyrektorów – Przeciwdziałanie agresji u dzieci i młodzieży