Dodaj do koszyka
Materiały o przemocy wśród dzieci i młodzieży

Przemoc boli – pół pakietu

Zestaw materiałów edukacyjnych dla dzieci, młodzieży i dorosłych podejmujący temat przemocy rówieśniczej.

Świadek – Ofiara – Sprawca
W tegorocznej odsłonie kampanii skupiamy się na wszystkich osobach zaangażowanych w konflikt. W sytuacji przemocy tworzą się przynajmniej dwie role: ofiary – osoby poszkodowanej, która nie potrafi sama się bronić i sprawcy – osoby nadużywającej własnej siły w relacjach z innymi. Musimy pamiętać, że sprawca sam często staje się ofiarą przemocy ze strony innej osoby, z kolei ofiara przemocy może stosować przemoc wobec kogoś słabszego od siebie. Jest jeszcze trzeci aktor – świadek. Skutki przemocy rówieśniczej dotyczą wszystkich: ofiar, sprawców i świadków.

Jak skutecznie przeciwdziałać przemocy rówieśniczej? Metody wczesnej interwencji

1) Twórzmy warunki sprzyjające trosce i porozumieniu. Ulepszajmy komunikację, w której stawia się na budowanie relacji bez przemocy.
2) Unikajmy fałszywych złudzeń – z przemocą mamy do czynienia na co dzień, tu i teraz. Musimy pomóc uczniom, którzy się z nią spotykają. Ważne, by otrzymali informację, że przemoc sama się nie skończy, jeśli nikomu o tym nie powiedzą.
3) Koniecznie trzeba ujawniać przemoc! Tajemnica służy sprawcy i pogrąża ofiarę oraz świadka.
4) Jednocześnie uczniom potrzebna jest oferta i dostępność dorosłych, do których mogą zwrócić się o pomoc. W szkole jest wychowawca, który powinien wiedzieć, jeśli dzieje się coś złego. Uczeń ma prawo wybrać osobę, którą darzy większym zaufaniem, np. innego nauczyciela lub pracownika szkoły, z którym będzie rozmawiał.

Grupa rówieśnicza jako czynnik chroniący przed przemocą

Grupa rówieśnicza zaspokaja naszą potrzebę przynależności, znajdujemy w niej wsparcie i ochronę. Z więzi czerpiemy siłę i odporność. W kampanii staramy się zwrócić uwagę na to, że każdy z nas potrzebuje przyjaciela. Niektórzy potrzebują jednego, inni czują się lepiej, kiedy otacza ich większa grupa zaprzyjaźnionych osób. Chcemy pomóc młodym ludziom znajdować i utrzymywać bliskie relacje.

Formy przemocy

Łatwo i szybko rozpoznawana jest fizyczna forma przemocy. Inne dostarczają więcej trudności zarówno ofiarom, świadkom, a często też sprawcom. Spotyka się uczniów, którzy są zaskoczeni, że ich czyny, gesty lub słowa wyrządziły komuś krzywdę. W kampanii chcemy zwrócić uwagę i rozbudzić refleksję nad tym, ile przemocy można spotkać na co dzień, ile przemocowych komunikatów zdarza się nam samym nieuważnie wyrazić. Poszukamy też zasobów (mocnych stron) i pozytywów, z których czerpiemy siłę w sytuacji radzenia sobie z trudnościami.

Nowość! Karty pracy dla dzieci w wieku wczesnoszkolnym

Duży rozmiar: format A4
Ćwiczenia i kolorowanki dla najmłodszych
Kolorowe plakaty pokazujące akceptowalne normy i zachowania, sprzyjające budowaniu dobrych relacji.

U małych dzieci chcemy modelować zachowania, wskazując im dobre rozwiązania. Dzieci je powtarzają. Naśladując model, utrwalają zachowania przyjęte jako normy. Małym dzieciom nie zostawiamy zupełnie wolnego wyboru, ponieważ, z uwagi na mały zakres doświadczeń i mniejsze możliwości poznawcze, nie są one w stanie podjąć słusznej decyzji. Dobrych zachowań się uczymy, nie mamy ich w sobie.

Przemoc boli – adresaci:

–  uczniowie przedszkoli, grup przedszkolnych, szkół podstawowych i gimnazjów
–  rodzice, opiekunowie, osoby dorosłe
–  nauczyciele

Jak wykorzystać?  Materiały przekazać szkołom, przedszkolom, bibliotekom, domom kultury. Nauczyciel, pedagog szkolny, korzystając ze scenariusza zajęć, może zorganizować zajęcia wśród dzieci lub młodzieży na temat przemocy rówieśniczej, zachowań akceptowanych społecznie. Ulotki i karty pracy posłużą wówczas jako narzędzie utrwalające wiedzę uczniów. Materiały mogą rozdysponować wśród uczniów i rodziców funkcjonariusze policji, strażnicy miejscy.

Cena: 984 PLN brutto/szt. (pół pakietu)

W skład połowy pakietu Przemoc boli – przemoc rówieśnicza wchodzą następujące materiały:

1. Zostań superbohaterem – karta pracy dla dzieci (4-7 lat), format: A4, 100 sztuk, ZOBACZ OPIS
2. Lubię się dzielić – plakat dla dzieci (4-7 lat), format: B3, 6 sztuk, ZOBACZ OPIS
3. Umiem rozwiązać problem bez przemocy – plakat dla dzieci (4-7 lat),
format: B3, 6 sztuk, ZOBACZ OPIS
4. Jak znaleźć przyjaciela? – karta pracy dla dzieci (7-10 lat), format: A4, 100 sztuk, ZOBACZ OPIS
5. Jakie są rodzaje przemocy i jak się przed nią bronić? – ulotka dla młodzieży
(od 11 roku życia), format: A5, 200 sztuk, ZOBACZ OPIS
6. Przemoc? Co robić? Sprawca i ofiara przemocy. Metody wczesnej
interwencji – ulotka dla dorosłych (rodzice, nauczyciele), format: A5, 200 sztuk, ZOBACZ OPIS
7. Przemoc boli 2018/2019 – scenariusze do kart pracy, format: A4, 6 sztuk, ZOBACZ OPIS
8. Przemoc boli 2018/2019 – audycje edukacyjne na płycie CD, 6 sztuk, ZOBACZ OPIS
9. Certyfikat dla instytucji, 6 sztuk
10. Certyfikat dla koordynatorów, 6 sztuk

Wizualizacja materiałów