Dodaj do koszyka
przemoc rówieśnicza

Przemoc boli 2019/2020. Stop przemocy fizycznej – 1/4 pakietu

Przemoc boli 2019/2020. Stop przemocy fizycznej – zestaw materiałów profilaktyczno-edukacyjnych dotyczących zapobiegania przemocy rówieśniczej wśród dzieci i młodzieży.

Diagnoza problemu

Według badań prawie połowa nastolatków doświadczyła przemocy ze strony rówieśników w ciągu ostatnich kilku miesięcy¹. Ofiary dokuczania lub wyśmiewania nie radzą sobie z presją otoczenia. Szkodzą sobie nawzajem nie tylko chłopcy, ale coraz częściej także i dziewczynki. Są wśród nich zarówno starsze dzieci lub nastolatkowie, jak i najmłodsze maluchy, które dopiero zaczynają edukację.

Konsekwencje przemocy ponoszą wszyscy uczestnicy sytuacji – ofiary, sprawcy i świadkowie. Ofiary przeżywają trudne emocje: wstyd, lęk, rozpacz i smutek, a nierzadko też poczucie odrzucenia, zawstydzenia, upokorzenia. Przy długotrwałej przemocy, nękaniu może się pojawić obniżona samoocena, depresja i problemy społeczne, objawy somatyczne, samookaleczenia, a nawet myśli i próby samobójcze. Ofiary z różnych powodów mogą nie zgłaszać tego typu problemów – boją się pogorszenia sytuacji, zemsty. Mogą myśleć, że to w nich tkwi przyczyna przemocy (przekonanie „jestem sam sobie winien”). Sprawcy przemocy, którym nikt nie przeszkodzi, utrwalają sposoby zachowania i metody działania agresywnego i przemocowego. Może to obniżać ich poczucie odpowiedzialności za swoje czyny, prowadzić do konfliktów z innymi, pogłębiać zachowania aspołecznych.
Świadek przemocy, który się jej nie przeciwstawił, może mieć poczucie winy, odczuwać niezadowolenie lub tez może mieć poczucie bezradności i zbudować postawę bierności wobec krzywdy innych.

Szkoła, choć w mniejszej skali, jest reprezentacją rzeczywistości społecznej. Spotkać w niej można te same problemy, co w innych obszarach życia. Różnice w przekonaniach, opiniach, wartościach i potrzebach pomiędzy osobami w szkole są stałym elementem ich relacji. Każdy ma też inne doświadczenia, wiedzę, nawyki, a zatem w różny sposób reaguje w sytuacjach trudnych oraz inaczej sobie z nimi radzi.

Szkoła jest jednocześnie miejscem, gdzie z powodzeniem można kształtować przekonania, zachowania uczniów i uczyć ich, jak radzić sobie z trudnościami w relacjach z innymi ludźmi. W ramach programów wychowawczo-profilaktycznych oraz edukacyjnych zawiera się profilaktykę przemocy, uczenie dzieci i młodzieży komunikacji bez przemocy, rozwija się społeczne relacje i współdziałanie w grupie rówieśniczej. Mamy nadzieję, że przygotowane materiały okażą się pomocne w realizacji tych działań.

¹An Everyday Lesson: #ENDviolence in Schools” jest częścią globalnej kampanii UNICEF #ENDviolence. Publikacja jest również elementem działań mających na celu wyeliminowanie przemocy ze szkół. Działania te są podejmowane wraz z innymi organizacjami członkowskimi Globalnego Partnerstwa na rzecz Zakończenia Przemocy wobec Dzieci.

Cele:
 • poszerzenie świadomości uczniów na temat zjawiska przemocy ze szczególnym zwróceniem uwagi na przemoc fizyczną, zwrócenie uwagi uczniów na różne formy wyrażania przemocy, kształtowanie spostrzegania służącego trafniejszemu rozróżnianiu zachowań o charakterze przemocy prezentowanych przez inne osoby i swoich sposobów zachowania,
 • porządkowanie wiedzy, stworzenie sytuacji do poszukiwania sposobów reagowania bez przemocy, kształtowanie norm społecznych, zwrócenie uwagi uczniów na proces powstawania przemocy, w tym przemocy fizycznej,
 • stworzenie sytuacji do poszukiwania przejawów przemocy grupowej, poszukiwanie sposobów reagowania na przemoc, wspierania ofiary, kształtowanie norm społecznych.
Adresaci:
 • uczniowie szkół podstawowych (I-VIII klasa)
 • nauczyciele
 • rodzice/opiekunowie
Jak wykorzystać?

Materiały pozwolą nauczycielom przeprowadzić kompleksowe zajęcia na temat przeciwdziałania przemocy rówieśniczej wśród uczniów.

Cena: 540 PLN brutto/szt. (1/4 pakietu)

W skład 1/4 pakietu – Przemoc boli 2019/2020. Stop przemocy fizycznej – wchodzą następujące materiały:

 1. Przemoc to nie żarty! – karta pracy dla uczniów z klas I-IV, format A4 do A5 – 100 sztuk, ZOBACZ OPIS
 2. Pomagam, reaguję! Przemoc boli? – ulotka dla uczniów z klas IV-VIII, format A4 do A5 – 100 sztuk, ZOBACZ OPIS
 3. Nie pozwól robić sobie krzywdy! Nie krzywdź innych! – karta pracy dla uczniów z klas IV-VIII, format A4 do A5 – 100 sztuk, ZOBACZ OPIS
 4. Rozpoznać przemoc. Jak pomóc? Jak zapobiegać? – ulotka edukacyjna dla rodziców/opiekunów uczniów z klas I-VIII, format A4 do A5 – 50 sztuk, ZOBACZ OPIS
 5. Chronię swoje dziecko! Znam skutki przemocy, wiem jak interweniować! – ulotka edukacyjna dla rodziców/opiekunów uczniów z klas I-VIII, format A4 do A5 – 50 sztuk, ZOBACZ OPIS
 6. Przyjaźń zamiast przemocy – scenariusze zajęć dla nauczycieli do kart pracy, format A4, 16 stron – 3 sztuki, ZOBACZ OPIS
 7. Audycje edukacyjne Przemoc boli – płyta CD, zawartość 4 audycje, czas trwania każdej ok. 3 minut – 3 sztuki, ZOBACZ OPIS
 8. Mówią, że jestem inna. Nie stój z boku, pomóż! Przemoc boli – plakat edukacyjny, format B3 – 3 sztuki, ZOBACZ OPIS
 9. Przyjaźń zamiast przemocy – plakat edukacyjny, format B3 – 3 sztuki, ZOBACZ OPIS
 10. Certyfikat dla szkół/placówek biorących udział w kampanii – format A4 – 3 sztuki
 11. Certyfikat dla nauczycieli/koordynatorów kampanii – format A4 – 3 sztuki
Wykaz materiałów