Dodaj do koszyka
Przemoc boli 2018/2019 – scenariusze do kart pracy

Przemoc boli 2018/2019 – scenariusze do kart pracy

Przemoc boli 2018/2019 – scenariusze do kart pracy. Zestaw czterech scenariuszy zajęć, które uzupełnią tematykę poruszaną w kartach pracy i ulotkach dla
młodzieży dotyczących przemocy rówieśniczej.

Przemoc boli 2018/2019 – scenariusze do kart pracy 

Scenariusz 1 – Wzorowe zachowanie
Dla kogo: dzieci (4-7 lat)
Cele:
1) Poszerzenie świadomości dzieci o potrzebach innych osób, kształtowanie empatii.
2) Kształtowanie umiejętności zwracania uwagi na inne osoby, ich potrzeby, kształtowanie gotowości do dzielenia się, współpracy.
3) Stworzenie dzieciom okazji do spojrzenia na coś z punktu widzenia innej osoby, do wyobrażenia sobie potrzeb innych niż swoje, do lepszego poznania się.

Scenariusz 2 – Jak znaleźć przyjaciela?
Dla kogo: dzieci 7-10 lat
Cele: 
1) Refleksja nad własnymi przekonaniami dotyczącymi przyjaźni, poszerzenie wiedzy o swoich oczekiwaniach i potrzebach.
2) Zdobywanie orientacji na temat tego, jak jest się postrzeganym przez innych, poszerzenie świadomości własnych zalet i wad, budowanie samooceny, stworzenie okazji do refleksji nad samym sobą i do poszerzenia wiedzy o innych.
3) Stworzenie sytuacji do wymiany obrazów własnej osoby, które nosimy w sobie oraz obrazów innych osób. Próba konfrontacji własnych wyobrażeń z odbiorem własnej osoby przez innych.
4) Stworzenie okazji do uzyskania wielu pozytywnych informacji zwrotnych.

Scenariusz 3 – Rodzaje przemocy
Dla kogo: młodzież od 11 roku życia
Cele:
1) Zwrócenie uwagi uczniów na różne formy wyrażania uczuć, kształtowanie spostrzegania służącego trafniejszemu rozróżnianiu uczuć wyrażanych przez inne osoby oraz przez siebie samych.
2) Stworzenie sytuacji do bezpośredniego doświadczenia zależności ujawnionych podczas zajęć, poszerzenie wiedzy o ekspresji emocji i reakcjach na nie.
3) Wykorzystanie w praktyce doświadczeń i wiedzy o wyrażanej agresji, doskonalenie sztuki porozumiewania się bez agresji.

Scenariusz 4 – Przemoc
Dla kogo: młodzież od 11 roku życia
Cele:
1) Zaaranżowanie sytuacji, która pomoże poszerzyć wiedzę o problemie przemocy i rolach, jakie w są niej zajmowane.
2) Sprawca, ofiara i świadek przemocy. Przeżycie i doświadczenie funkcjonowania w różnych rolach, kształtowanie wrażliwości na krzywdę innych osób.
3) Interwencja rówieśnicza. Kształtowanie umiejętności adekwatnego reagowania wobec ofiary i wobec sprawcy przemocy.
4) Stworzenie sytuacji, pomocnej w celu doświadczenia wsparcia w grupie oraz troski o innych.

Materiały przygotowane jako uzupełnienie zajęć (kliknij w obrazki):

Zostań superbohaterem - karta pracy dla dzieciJak znaleźć przyjaciela? - karta pracy dla dzieciUmiem rozwiązać problem bez przemocy - plakat dla dzieciLubię się dzielić - plakat edukacyjny dla dzieciJakie są rodzaje przemocy i jak się przed nią bronić - ulotka dla młodzieży

 

Jak wykorzystać? Przekazać szkołom, przedszkolom, bibliotekom, domom kultury, świetlicom środowiskowym. Scenariusz jest świetnym narzędziem do przeprowadzenia zajęć na temat przemocy rówieśniczej wśród dzieci i młodzieży.

Format: A4, 8 stron

Cena: 10 PLN brutto/szt.

Zobacz również kurs internetowy dla nauczycieli, pedagogów, dyrektorów – Przeciwdziałanie agresji u dzieci i młodzieży