Dodaj do koszyka
Przemoc boli 2018/2019 - audycje edukacyjne o przemocy rówieśniczej

Przemoc boli 2018/2019 – audycje edukacyjne o przemocy rówieśniczej

Przemoc boli 2018/2019 – audycje edukacyjne o przemocy rówieśniczej. Poruszają tematykę przyjaźni, dobrych uczynków, rodzajów przemocy oraz sposobów ich zapobiegania. Są zaadresowane do młodszych dzieci oraz młodzieży.

Audycja I – Emocje – w audycji znajdziemy wypowiedzi dzieci na temat trudnych sytuacji, w których się znalazły (np. przemoc słowna czy fizyczna od swoich rówieśników). Oprócz opisu sytuacji dzieci wypowiadają się na temat emocji, które wówczas im towarzyszyły. W nagraniu usłyszymy również wypowiedź psychologa, który tłumaczy, czym są emocje i dlaczego należy umieć je nazywać oraz rozróżniać.

Audycja II – Interwencja rówieśnicza – tłumaczy czym jest interwencja rówieśnicza oraz dlaczego warto nie być obojętnym, jeżeli komuś dzieje się krzywda. W audycji usłyszymy wypowiedzi specjalistów (policjant, terapeuta uzależnień, psycholog), którzy tłumaczą jak łatwo stać się ofiarą przemocy. Podpowiadają co może zrobić uczeń, do kogo się zgłosić, jeżeli doświadcza przemocy lub chce pomóc koledze/koleżance uporać się z tym zjawiskiem.

Audycja III – Przemoc – wymienia rodzaje przemocy: fizyczna, psychiczna i cyberprzemoc. Wyjaśnia, że w sytuacji przemocowej występują zazwyczaj trzej gracze: ofiara, świadek i sprawca. W audycji usłyszymy wypowiedzi specjalistów (policjant, terapeuta uzależnień, psycholog), którzy tłumaczą emocje i uczucia towarzyszące ofierze przemocy oraz sprawcy przemocy. Podpowiadają gdzie można szukać przyczyn agresywnego zachowania sprawcy przemocy.

Audycja IV – Przyjaźń – dla dzieci (4-7 lat) –  zawiera wypowiedzi dzieci o tym czym jest przyjaźń i jak wyobrażają sobie bycie dobrym przyjacielem.

Jak wykorzystać? Przekazać szkołom, przedszkolom, bibliotekom, domom kultury, świetlicom środowiskowym. Audycje mogą stanowić wprowadzenie do dyskusji na temat zapobiegania przemocy, rozwiązywaniu konfliktów, tworzenia więzi i trwałych przyjaźni.

Format:  4 audycje na płycie CD (plik mp3 i wav), czas trwania audycji: ok. 5 minut

Dla kogo? Dzieci (4-7 lat), młodzież (szkoła podstawowa)

Cena: 10 PLN brutto/szt.

Zobacz również kurs internetowy dla nauczycieli, pedagogów, dyrektorów – Przeciwdziałanie agresji u dzieci i młodzieży