Dodaj do koszyka
Materiały profilaktyczno-edukacyjne dla przedszkolaków

Profilaktyka dla przedszkolaków – pół pakietu

Profilaktyka dla przedszkolaków – pół pakietu – to zestaw materiałów profilaktycznych, które ułatwią nauczycielom wychowania przedszkolnego przeprowadzenie ciekawych zajęć z przedszkolakami o charakterze edukacyjno-profilaktycznym. Przydadzą się również jako element wspomagający pedagogizację rodziców.

Materiały zostały podzielone na trzy bloki tematyczne:

  1. Przemoc rówieśnicza
  2. Profilaktyka zdrowotna dla najmłodszych (Zdrowie, higiena, bezpieczeństwo na drodze)
  3. Cyberuzależnienie
  4. Wspieranie rozwoju dziecka

Przemoc rówieśnicza:
Cele ogólne:
1) Tworzenie warunków sprzyjających trosce i porozumieniu. Ulepszenie komunikacji, w której stawia się na budowanie relacji bez przemocy.
2) U małych dzieci chcemy modelować zachowania, wskazując im dobre rozwiązania. Dzieci je powtarzają. Naśladując model, utrwalają zachowania przyjęte jako normy. Małym dzieciom nie zostawiamy zupełnie wolnego wyboru, ponieważ, z uwagi na mały zakres doświadczeń i mniejsze możliwości poznawcze, nie są one w stanie podjąć słusznej decyzji. Dobrych zachowań się uczymy, nie mamy ich w sobie.

Materiały:
1. Zostań superbohaterem – karta pracy dla dzieci (4-7 lat) – 100 sztuk
2. Przemoc boli – scenariusz do karty pracy „Zostań superbohaterem” – 2 sztuki
3. Umiem rozwiązać problem bez przemocy – plakat dla dzieci – 2 sztuki
4. Lubię się dzielić – plakat dla dzieci – 2 sztuki
5. Przemoc boli 2018/2019 – audycje o przemocy rówieśniczej – 2 sztuki

 

Profilaktyka zdrowotna dla najmłodszych (Zdrowie, higiena, bezpieczeństwo na drodze)
Cele ogólne:
Opanowanie przez dzieci podstawowych zagadnień dotyczących zdrowego i bezpiecznego życia (optymalna dieta dostosowana do wieku i potrzeb żywieniowych, zachowania prozdrowotne, negatywny wpływ alkoholu, bezpieczeństwo na drodze).

Materiały:
1. Dbam o zdrowie. Mamy, taty i swoje – kolorowanka z ćwiczeniami (4-7 lat) – 100 sztuk
2. Jem zdrowo – plakat dla dzieci (4-7 lat) – 2 sztuki
3. Alkohol szkodzi zdrowiu – plakat dla dzieci – 2 sztuki
4. Profilaktyka zdrowotna dla najmłodszych – scenariusze zajęć – 2 sztuki

Cyberuzależnienie
Cele ogólne:
1. U dzieci chcemy modelować dobre nawyki związane z korzystaniem z telefonu i innych urządzeń mobilnych. Za pomocą rysunków dzieci uczą się między innymi, jak należy korzystać z urządzeń mobilnych, gdzie nie należy ich używać, jak wpływają na relacje społeczne, kiedy ich używanie jest niestosowne.
2. Rodzicom i opiekunom chcemy pomóc w ustaleniu jasnych i wzajemnie akceptowalnych zasad dotyczących korzystania z Internetu i urządzeń mobilnych przez członków rodziny. Uświadamiamy rodziców, czym grozi nadmierne spędzanie czasu z wykorzystaniem nowoczesnych technologii (komputer, tablet, telefon).

Materiały:
1. Jak? Gdzie? Kiedy? Ile? Dlaczego? – edukacyjna karta pracy – 100 sztuk
2. Cyberuzależnienie. Jak rozpoznać? – ulotka edukacyjna dla dorosłych – 100 sztuk

Wspieranie rozwoju dziecka
Główne cele:
1. Edukacja rodziców w zakresie dobrej komunikacji z dzieckiem. Wyjaśnienie dlaczego nadopiekuńczość, jak i zaniedbanie są wadliwymi postawami rodzicielskimi. Pokazanie jakie są zachowania typowe dla rodzica nadopiekuńczego i zaniedbującego dziecko oraz jak taki model wychowawczy wpływa na dziecko.
2. Uświadomienie rodzicom, jak poprzez oddziaływania wychowawcze mogą wpływać na postawy dzieci i młodzieży. Zaznajomienie z terminem wyuczonej bezradności u dzieci i sposobach jego zapobiegania.

Materiały:
1. Być dobrym rodzicem. Moja komunikacja z dzieckiem. Postawy rodzicielskie: nadopiekuńczość i zaniedbanie – ulotka profilaktyczno-edukacyjna dla rodziców – 100 sztuk
2. Między marzeniem a planem. Przeciwdziałanie wyuczonej bezradności u dzieci i młodzieży – ulotka profilaktyczno-edukacyjna dla rodziców i nauczycieli – 100 sztuk

Dla kogo? Dzieci w wieku przedszkolnym, nauczyciele, rodzice
Cena: 1200 PLN brutto za pół pakietu