Dodaj do koszyka
Pomagamy dziecku osiągnąć cele - ulotka edukacyjna dla rodziców

Pomagamy dziecku osiągnąć cele – ulotka edukacyjna dla rodziców

Pomagamy dziecku osiągnąć cele – ulotka edukacyjna dla rodziców, zaznajamia z czynnikami wzmacniającymi i hamującymi rozwój motywacji u dziecka. Materiał podkreśla fakt, że rodzice swoim zachowaniem przyczyniają się do kształtowania się u dziecka większej lub mniejszej zaradności. W broszurze poruszony jest temat wyuczonej bezradności.

Jak wykorzystać? Przekazać szkołom, rozdysponować podczas pikników i festynów rodzinnych, półkolonii, z okazji Dnia Dziecka, Dnia Mamy lub Taty. Publikacje mogą wzbogacić zajęcia dla rodziców (pedagogizacja rodziców) na temat motywacji, realizacji celów życiowych dzieci i młodzieży, wspierania ich rozwoju. Ulotkę przygotowano jako uzupełnienie scenariusza zajęć dostępnego w publikacji Chce mi się chcieć – scenariusze zajęć do kart pracy, poruszającego tematykę przeciwdziałania wyuczonej bezradności u dzieci i młodzieży.

Dla kogo? Rodzice, opiekunowie, nauczyciele

Format:  A4 składany do A5

Cena: 1,07 PLN brutto/szt.