Dodaj do koszyka
Stop przemocy. Pierwszy raz – to jeden raz za dużo - ulotka profilaktyczna dla dorosłych

Stop przemocy. Pierwszy raz – to jeden raz za dużo – ulotka profilaktyczna dla dorosłych

Stop przemocy. Pierwszy raz – to jeden raz za dużo – ulotka profilaktyczna dla dorosłych tłumaczy, czym jest przemoc i przemoc w rodzinie, informuje o różnicach
pomiędzy przemocą a agresją. Broszura zachęca do tego, aby zgłaszać
akty przemocy.

Jak wykorzystać? Przekazać ośrodkom pomocy społecznej, zespołom interdyscyplinarnym, funkcjonariuszom policji, psychologom. Ulotkę można wręczyć na spotkaniu z osobą doznającą przemocy, podczas interwencji środowiskowej.

Format: A4 składany do DL

Cena: 1,07 PLN brutto/szt.