Dodaj do koszyka
Patostream i treści niebezpieczne - scenariusz dla nauczycieli

Patostream i treści niebezpieczne – scenariusz dla nauczycieli

Patostream i treści niebezpieczne – scenariusz dla nauczycieli – scenariusze zajęć do kart pracy dla nauczycieli to propozycje 6 warsztatów (łącznie): dla uczniów szkoły podstawowej. Poruszają tematykę: kreatywnego korzystania ze smartfona i Internetu, jak dbać o bezpieczeństwo danych w sieci, umiejętności bezpiecznego korzystania z telefonu, cyberprzemocy, prywatności w Internecie, mikropłatności w Internecie, patostreamu.

Scenariusz nr 1 – Smartfon. Czy i jak? Mam? Korzystam?
Adresaci: Dzieci (I-III klasa SP)
CELE:
– autodiagnoza dostępności do urządzeń mobilnych oraz mających dostęp do Internetu,
– diagnoza wykorzystywania przez uczniów nowoczesnych technologii,
– dyskusja na temat kreatywnych możliwości wykorzystania smarfona.
Czas trwania: 45 min
Metody: zadaniowa, dyskusja, burza mózgów
Środki: karta pracy Smartfon. Czy i jak? Mam? Korzystam? 

Scenariusz nr 2 – Dbam o swoje bezpieczeństwo. Chronię swoje dane
Adresaci: dzieci (I-III klasa SP)
CELE:
– przekazanie podstaw wiedzy, jak dbać o bezpieczeństwo swoich danych w sieci,
– zbudowanie podstaw umiejętności stworzenia bezpiecznego hasła internetowego,
Czas trwania: 45 min
Metody: zadaniowa, dyskusja, burza mózgów
Środki: karta pracy Dbam o swoje bezpieczeństwo. Chronię swoje dane

Scenariusz nr 3 – Co mnie interesuje? Odkrywam nowe możliwości! Jak mądrze korzystać z telefonu?
Adresaci: Dzieci (IV-VI klasa SP)
CELE:
– przekazanie podstaw wiedzy na temat możliwości wykorzystania smartfonu (innych niż gry),
– zbudowanie podstawowych umiejętności bezpiecznego korzystania z telefonu.
Czas trwania: 45 min
Metody: zadaniowa, dyskusja, burza mózgów
Środki: karta pracy Co mnie interesuje? Odkrywam nowe możliwości! Jak mądrze korzystać z telefonu?

Scenariusz nr 4 – Ciebie może śmieszyć, innych dotknąć! Cyberprzemoc
Adresaci: Dzieci (IV-VI klasa SP)
CELE:
– przekazanie podstawowych pojęć na temat cyberprzemocy, diagnoza problemu dostępności takich treści dla uczniów biorących udział w zajęciach,
– zbudowanie podstaw umiejętności zachowań w przypadku bycia świadkiem cyberprzemocy, tworzenie właściwych indywidualnych wzorców przekonań wobec cyberprzemocy.
Czas trwania: 45 min
Metody: zadaniowa, dyskusja, burza mózgów
Środki: karta pracy Ciebie może śmieszyć, innych dotknąć! Cyberprzemoc

Scenariusz nr 5 – Czy dzielić się wszystkim w Internecie? Prywatność zachowaj dla siebie!
Adresaci: Młodzież (VII-VIII klasa SP)
CELE:
– przekazywanie podstawowych pojęć na temat rodzajów prywatności i sposobów ochrony;
– uświadomienie uczniów na temat konsekwencji utraty prywatności.
Czas trwania: 45 min
Metody: zadaniowa, dyskusja, burza mózgów
Środki: karta pracy Czy dzielić się wszystkim w Internecie? Prywatność zachowaj dla siebie!

Scenariusz nr 6 – Lepiej innym czy sobie? Jak realne kieszonkowe może zamienić się w wirtualne?
Adresaci: Młodzież (VII-VIII klasa SP)
CELE:
– diagnoza wydatków nastolatków, wprowadzenie pojęcia mikropłatności w internecie;
– uświadomienie uczniów na temat korzyści płynących z odpowiedniego gospodarowania kieszonkowym oraz umiejętności planowania wydatków.
Czas trwania: 45 min
Metody: zadaniowa, dyskusja, burza mózgów, debata oxfordzka
Środki: karta pracy Lepiej innym czy sobie? Jak realne kieszonkowe może zamienić się w wirtualne?

Jak wykorzystać? Przekazać nauczycielom, pedagogom, którzy mogą przeprowadzić ciekawe zajęcia z dziećmi, młodzieżą na temat bezpiecznego korzystania z Internetu oraz korzystania w walorów edukacyjnych urządzeń mobilnych. Do scenariuszy przygotowano karty pracy.

Dla kogo? Dorośli (nauczyciele, pedagodzy, psychologowie)

Format: A4, 12 stron

Cena: 15 PLN brutto/szt.