Dodaj do koszyka
Nowe zagrożenia w sieci! Patostream i treści niebezpieczne - 1/4 pakietu

Nowe zagrożenia w sieci! Patostream i treści niebezpieczne – 1/4 pakietu

Nowe zagrożenia w sieci! Patostream i treści niebezpieczne – materiały edukacyjne dla dzieci, młodzieży, rodziców i nauczycieli dotyczące nowych zagrożeń w sieci – patostreamu i treści niebezpiecznych.

Diagnoza problemu

Z badania „Patotreści w internecie”¹ wynika, że co trzeci nastolatek w wieku 13-15 lat miał dostęp do patotreści (w tym do patostreamu). Patostreamem² nazywamy wszelkie transmisje i relacje video (np. na Youtube, Snapchat, Facebook), które
przedstawiają treści o charakterze dysfunkcyjnym i społecznie szkodliwym (np. agresję, wulgaryzmy, libacje alkoholowe). Co gorsza, mniej więcej co trzeci nastolatek uważa, że te filmy i transmisje pokazują prawdziwe życie.

Wraz z rozwojem internetu, ilości dostępnych materiałów oraz braku kontroli rodzicielskiej coraz więcej dzieci staje się odbiorcami szkodliwych treści. Można je opisać jako „materiały, które mogą wywołać negatywne emocje u odbiorcy lub które promują niebezpieczne zachowania”. Jest to w głównej mierze pornografia, filmy ukazujące przemoc, a także treści zachęcające do zachowań ryzykownych (np. używania substancji pschychoaktywnych), autodestrukcyjnych (samookaleczenia, samobójstwa itp.) lub niebezpiecznych (wspinaczki, skoki, eksperymentowanie z niebezpiecznymi materiałami etc.).

Badania pokazują również, że w grupie wiekowej poniżej 10 roku życia treści tego typu są niepokojąco popularne, a dostęp do nich, pozbawiony odpowiedniego komentarza może być szczególnie szkodliwy. Najmłodsi mogą postrzegać patostreamerów (twórców szkodliwych treści) jako autorytety, ponieważ nie mają wystarczającego doświadczenia i wiedzy, żeby krytycznie ocenić oglądane treści. Materiały te mogą być dla dzieci szczególnie niebezpieczne. Należy bowiem wziąć pod uwagę, że mają one negatywny wpływ na ich dalszy rozwój emocjonalny, poznawczy i społeczny.

Pamiętać trzeba, że patologiczne treści można odnaleźć również w piosenkach. Patostreamerzy promują w swoich utworach takie zachowania, jak: przemocowy seks, zażywanie narkotyków czy upijanie się. Bardzo często zdarza się, że ze względu na łatwy dostęp, tego typu przekazy trafiają do uczniów w wieku szkolnym.

¹ Dane i opis zjawiska pochodzą z opracowanego przez Fundację Dajemy Dzieciom Siłę, we współpracy Rzecznikiem Praw Obywatelskich, przy wsparciu Orange Polska badania „Patotreści w internecie”, Pobrane z: https://fdds.pl/baza_wiedzy/patotresci-w-internecie (20.08.2019)
² Definicja na podstawie https://pl.wikipedia.org/wiki/Patostream (20.08.2019)

Główne cele:
 • diagnoza treści i modelu korzystania z internetu przez dzieci
 • edukacja na temat bezpieczeństwa prywatnych danych
 • kierunkowanie ciekawości uczniów na edukacyjne zasoby internetu
 • edukacja dzieci i rodziców na temat niebezpiecznych zjawisk w internecie (patostream, mikropłatności)
Adresaci:
 • uczniowie szkół podstawowych (I-VIII klasa)
 • nauczyciele
 • rodzice/opiekunowie
Jak wykorzystać?

Materiały stanowią uzupełnienie wszelkich działań edukacyjnych, dotyczących bezpiecznego i mądrego korzystania z Internetu i urządzeń mobilnych. Można je wykorzystać podczas lekcji i warsztatów z dziećmi i młodzieżą oraz spotkań z rodzicami.

Cena: 540 PLN brutto/szt. (1/4 pakietu)

W skład 1/4 pakietu – Nowe zagrożenia w sieci! Patostream i treści niebezpieczne – wchodzą następujące materiały:

 1. Smartfon. Czy i jak? Mam? Korzystam? – karta pracy dla uczniów z klas I-III, format A4 do A5 – 75 sztuk (ZOBACZ OPIS)
 2. Dbam o swoje bezpieczeństwo. Chronię swoje dane – karta pracy dla uczniów z klas I-III, format A4 do A5 – 75 sztuk (ZOBACZ OPIS)
 3. Co mnie interesuje? Odkrywam nowe możliwości! Jak mądrze korzystać z telefonu? – karta pracy dla uczniów z klas IV-VI, format A4 do A5 – 75 sztuk (ZOBACZ OPIS)
 4. Ciebie może śmieszyć, innych dotknąć! Cyberprzemoc – karta pracy dla uczniów z klas IV-VI, format A4 do A5 – 75 sztuk (ZOBACZ OPIS)
 5. Czy dzielić się wszystkim w Internecie? Prywatność zachowaj dla siebie! – karta pracy dla uczniów z klas VI-VIII, format A4 do A5 – 75 sztuk (ZOBACZ OPIS)
 6. Lepiej sobie czy innym? Jak realne kieszonkowe może zmienić się w wirtualne – karta pracy dla uczniów z klas VI-VIII, format A4 do A5 – 75 sztuk (ZOBACZ OPIS)
 7. Nowe zagrożenia w sieci. Patostream. Mikropłatności. Treści niebezpieczne – ulotka edukacyjna dla rodziców, format A4 do A5 – 50 sztuk (ZOBACZ OPIS)
 8. Audycje edukacyjne na płycie CD – Smart to znaczy mądrze 2019/2020 – 4 audycje (audio), długość trwania każdej ok. 4 minuty – 2 sztuki (ZOBACZ OPIS)
 9. Nowy skin dla niego, czy T-shirt dla Ciebie? – plakat edukacyjny, format B3 – 2 sztuki (ZOBACZ OPIS)
 10. Lepiej sobie czy innym? – plakat edukacyjny, format B3 – 2 sztuki (ZOBACZ OPIS)
 11. Nowe zagrożenia w sieci! Patostream i treści niebezpieczne. Przewodnik do kampanii Smart, to znaczy mądrze! – format A4, 4 strony – 2 sztuki
 12. Certyfikat dla szkół/placówek biorących udział w kampanii, format A4 – 2 sztuki
 13. Certyfikat dla instytucji (np. samorządu), format A4 – 1 sztuka
Wizualizacja materiałów