Dodaj do koszyka
Niebieska Karta od A do Z - broszura

Niebieska karta od A do Z – broszura edukacyjno-informacyjna

Opis: Wydawnictwo szczegółowo opisuje procedurę Niebieskiej Karty. Przeznaczona jest dla osób zagrożonych lub dotkniętych przemocą domową. Pozwala na zapoznanie się i oswojenie z procedurami związanymi z Niebieską Kartą. Autorką informatora jest mgr Mariola Gosławska, która ma na koncie 32-letni staż w policji, ostatnio na stanowisku Naczelnika Wydziału ds. Nieletnich, Patologii i Profilaktyki Biura Prewencji Komendy Głównej Policji. Od 2008 roku związana z Ogólnopolskim Pogotowiem dla Ofiar Przemocy w Rodzinie Niebieska Linia Instytutu Psychologii Zdrowia PTP.

Spis treści:
Wprowadzenie – czym jest przemoc i kto może być ofiarą przemocy
1. Wszczęcie procedury niebieskiej karty – Karta A
2. Diagnoza sytuacji i wstępny plan pomocy – Niebieska Karta C
3. Spotkanie z osobą stosującą przemoc. Oddziaływanie na sprawcę przemocy. Niebieska Karta D
4. Realizacja indywidualnego planu pomocy rodzinie. Monitoring sytuacji w rodzinie
5. Zakończenie procedury Niebieskiej Karty
6. Pomoc jaką możesz uzyskać od poszczególnych podmiotów w ramach procedury Niebieskiej Karty:
– Pracownicy socjalni Ośrodków Pomocy Społecznej
– Funkcjonariusze policji
– Przedstawiciele Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
– Pracownicy ochrony Zdrowia
– Przedstawiciele oświaty

JAK WYKORZYSTAĆ? Wydawnictwo Niebieska karta od A do Z przekazać ośrodkom pomocy społecznej, policjantom, psychologom. Broszurę może wręczać policjant, pracownik socjalny podczas interwencji lub spotkania z ofiarą przemocy. Jest na niej miejsce na pieczątkę np. MOPS-u, ośrodka terapeutycznego, komisariatu.

FORMAT: A5 (16 stron)

CENA: 5 PLN brutto (szt.)

Dla kogo? Dorośli (ofiary, świadkowie przemocy)