Dodaj do koszyka

Nie prowadzę po alkoholu. Nowe przepisy – ulotka dla kierowców

Opis: Nie prowadzę po alkoholu. Nowe przepisy – ulotka dla kierowców zachęca do trzeźwej jazdy samochodem. Wyjaśnia znaczenie terminów stan po użyciu alkoholu i stan nietrzeźwości. Tłumaczy, co grozi za prowadzenie auta po alkoholu lub spowodowanie wypadku po alkoholu lub środkach odurzających. Wyjaśnia: 1) jak podczas kontroli drogowej wygląda badanie na obecność alkoholu, 2) kiedy przeprowadza się badanie krwi na obecność alkoholu u kierowcy, 3) kiedy policja zatrzymuje prawo jazdy. W broszurze przy opisach znajdują się odniesienia do odpowiednich artykułów m.in. w Kodeksie karnym, Kodeksie wykroczeń, ustawie Prawo o ruchu drogowym. Przyjemna szata graficzna nie straszy, ma przykuć uwagę czytelnika i zachęcić do przeczytania tekstu.

Jak wykorzystać? Materiał można rozdysponować podczas kontroli drogowych tj.: Trzeźwy Poranek, Długi Weekend, Akcja Znicz. Można je wykorzystać jako materiał edukacyjno-profilaktyczny podczas festynów, czy pikników rodzinnych.

Dla kogo? Dla kierowców

Format: A4 składane do DL (harmonijka)

Cena: 1,07 PLN brutto/szt.