Dodaj do koszyka
Nie pozwól robić sobie krzywdy! Nie krzywdź innych! - karta pracy dla uczniów

Nie pozwól robić sobie krzywdy! Nie krzywdź innych! – karta pracy dla uczniów

Nie pozwól robić sobie krzywdy! Nie krzywdź innych! – karta pracy dla uczniów. Materiał pozwala uczniom rozróżnić różne formy przemocy (fizyczną, niewerbalną, słowną). W karcie pracy znajduje się krótki test pozwalający uczestnikom określić z jakimi formami przemocy spotkali się dotychczas (jako ofiara,świadek lub sprawca). W materiale wypunktowano konkretne przykłady przemocy fizycznej oraz nieweberbalnej. Informacje zawarte w ulotce mają uświadomić młodzieży, że niektóre zachowania odbierane przez grupę jako żart są aktami przemocy (np. szczypanie, popychanie, zabieranie bez pozwolenia przedmiotów, wyśmiewanie, izolowanie od innych).

Jak wykorzystać? Przekazać nauczycielom, pedagogom. Materiał można rozdysponować w trakcie zajęć w szkole na temat przemocy, akceptacji. Do materiału został przygotowany scenariusz zajęć – Przyjaźń zamiast przemocy.

Dla kogo? Uczniowie (IV-VIII klasa SP)

Format: A4 do A5

Cena: 1,07 PLN brutto/szt.