Dodaj do koszyka
Narkotyki? To mnie nie kręci! - scenariusze zajęć (2017/2018)

Narkotyki? To mnie nie kręci! – scenariusze zajęć (2017/2018)

Opis: Narkotyki? To mnie nie kręci! – scenariusze zajęć to 2 gotowe konspekty lekcji przeznaczone dla prowadzących zajęcia z dziećmi i młodzieżą. Są one odpowiednio powiązane z kartami pracy z nowej edycji kampanii Narkotyki? To mnie nie kręci!Karty pracy są niezbędne do przeprowadzenia scenariusza zajęć. Wskażą one jak w prosty i atrakcyjny sposób można przeprowadzić spotkanie na temat niebezpieczeństw związanych z sięganiem po narkotyki lub dopalacze.

Narkotyki? To mnie nie kręci! – scenariusze zajęć – autor

Mariusz Nowicki – psycholog, pedagog, absolwent UAM w Poznaniu. Posiada duże doświadczenie w pracy z dziećmi i młodzieżą, pracował z dziećmi w wieku przedszkolnym, z uczniami szkół podstawowych i gimnazjalnych, także z dziećmi przebywającymi w placówce opiekuńczo-wychowawczej i ich rodzinami. Pracuje z dorosłymi jako psycholog i trener, prowadząc grupy edukacyjne i grupy wsparcia, również dla opiekunów osób niepełnosprawnych. Jest autorem materiałów profilaktycznych przygotowanych w ramach kampanii Przemoc boli oraz Narkotyki? To mnie nie kręci! skierowanej do młodzieży.

Narkotyki? To mnie nie kręci! – scenariusze zajęć – cele:

› poszerzenie wiedzy uczniów na temat dopalaczy i ich negatywnego działania,
› zachęcenie uczniów do refleksji nad własnym stosunkiem do dopalaczy oraz
nad sensem korzystania z nich,
› urealnienie posiadanych informacji, będących często powtarzanymi mitami na
temat dopalaczy,
› dostarczenie uczniom informacji o tym, na co zwracać uwagę oraz w jaki sposób
reagować w nagłych sytuacjach ryzykownych a także w sytuacji odczuwanego niepokoju związanego z używaniem substancji psychoaktywnych,
› wypracowanie gotowych procedur dla możliwych sytuacji zagrażających zdrowiu, a w skrajnych przypadkach nawet życiu młodych ludzi,
› zapoznanie uczniów z pojęciem zasobów, przegląd zasobów, które sprzyjają
dojrzałości, wzmacniają poczucie własnej wartości, kształtują odporność na
niekorzystne wpływy,
› zachęcenie uczniów do przeprowadzenia analizy własnych wartości i obecnych
celów działania a także poszerzanie ich wiedzy o tym, jak jest się postrzeganym
przez innych,
› wzmacnianie więzi w grupie, tworzenie sieci wsparcia.

Karty pracy niezbędne do realizacji scenariusza zajęć:
Narkotyki? Dopalacze? Nie daj się oszukać po drodze - ulotka dla młodzieży

Narkotyki? Dopalacze? Nie daj się oszukać po drodze – karta pracy dla młodzieży

Dopalacze? Narkotyki? Nie daj się skusić! - karta pracy dla młodzieży

Dopalacze? Narkotyki? Nie daj się skusić! – karta pracy dla młodzieży

 

 

 

 

 

 

Dla kogo? Uczniowie szkoły podstawowej (6-7 klasa), gimnazjaliści, uczniowie szkół ponadgimnazjalnych.

Jak wykorzystać? Narkotyki? To mnie nie kręci! – scenariusze zajęć  warto przekazać nauczycielom, pedagogom, przeprowadzającym zajęcia wśród młodzieży na temat substancji psychoaktywnych.

Format: A4 (8 stron)

Cena: 10 PLN brutto/szt.

Zobacz również kurs internetowy dla nauczycieli, pedagogów, dyrektorów o substancjach psychoaktywnych – Substancje psychoaktywne w szkole i wśród uczniów, metody wczesnej interwencji.