Dodaj do koszyka
materiały o dopalaczach i narkotykach

Narkotyki? To mnie nie kręci 2019/2020. Nie próbuję. Pomagam! – cały pakiet

Narkotyki? To mnie nie kręci 2019/2020. Nie próbuję. Pomagam! – materiały dla uczniów, nauczycieli i rodziców ze szkoły podstawowej (V-VIII klasa) i ponadpodstawowej dotyczące profilaktyki narkotykowej.

Diagnoza problemu

W tegorocznej kampanii kontynuowane są dążenia do usystematyzowania pomocy rówieśniczej w przypadku zagrożeń związanych z używaniem narkotyków lub dopalaczy. Działanie to zapoczątkowane w poprzednim roku zostaje uzupełnione o tegoroczną propozycję, by w ten sposób tworzyć zwartą całość.

Przyjęto, że do zmagania się z tak poważnymi problemami, jak używanie narkotyków i dopalaczy oraz ryzykiem, jakie za sobą niosą, warto zaangażować siły grupy. Z jednej strony wpływ grupy często wiąże się z eksperymentami z używkami, z drugiej zaś brak akceptacji grupy jest źródłem silnej frustracji w wieku dorastania, która również może pchać w niezdrowe sposoby polepszania sobie samopoczucia.

Praktyka pracy z młodzieżą jednoznacznie wskazuje, że atmosfera grupy rówieśniczej, normy w niej przyjęte, relacje panujące w tej grupie są najsilniejszymi i najskuteczniejszymi czynnikami wpływającymi na funkcjonowanie młodych osób.

Jednocześnie zauważyć można, że uczniowie wskazują podczas ewaluacji kolejnych programów zajęć profilaktycznych, że słyszeli zbyt wiele razy o zagrożeniach związanych z używaniem narkotyków lub dopalaczy i że ich chęć oraz możliwość przyjmowania ostrzeżeń jest ograniczona. Nie oznacza to jednak, że należy przestać ostrzegać młodzież, informować i wskazywać jej możliwe sposoby dbania o siebie. Wyzwaniem jest docieranie do uczniów w taki sposób, aby byli gotowi przyjmować ważne z naszego – dorosłych – punktu widzenia treści. A zamiast wciąż mówić i oczekiwać, że będą słuchać, warto stwarzać młodym ludziom środowisko służące minimalizowaniu ryzyka zachowań, które mogą okazać się szkodliwe dla młodzieży. Dlatego, szukając rozwiązania skutecznego i kompleksowego, rozwinięto koncepcję wsparcia rówieśniczego.

Cele

Materiały kampanii przygotowują uczniów do podjęcia pomocy rówieśniczej. Młodzież zapoznaje się z obszarami:

 • kształtowania zaufania,
 • określenia odpowiedzialności za rozwiązanie
  problemu,
 • badania własnej gotowości i motywów pomagania,
 • badania zasobów, z których mogą skorzystać,
 • doskonalenia umiejętności spostrzegania otoczenia,
 • ćwiczenia technik komunikacji przydających się
  w roli pomagacza.

Decyzja o tym, czy podjąć działanie, będzie należała do nich samych. Pomoc rówieśniczą widzimy zarówno jako interwencję, jak i dłuższe wsparcie w rozwiązywaniu problemu.

W scenariuszach zajęć i kartach pracy przedstawiamy schemat klasowego systemu wsparcia rówieśniczego służącego zapobieganiu ryzyka używania narkotyków oraz radzeniu sobie z już istniejącym problemem. System jest zgodny z obszarami, w których szkolili się uczniowie. Uczniowie wraz z nauczycielem, w oparciu o materiały, wypracują swoje własne adekwatne do warunków klasy procedury i ścieżki postępowania, które staną się dla nich wszystkich przejrzystym, dostępnym modelem działania.

Adresaci
 • uczniowie szkoły podstawowej (V-VIII klasa), uczniowie szkół ponadpodstawowych
 • nauczyciele
 • rodzice/opiekunowie
Jak wykorzystać?

Materiały pozwolą nauczycielom przeprowadzić kompleksowe zajęcia na temat substancji psychoaktywnych wśród uczniów. Umożliwią stworzenie schematu klasowego systemu wsparcia służącego zapobieganiu ryzyka używania dopalaczy oraz radzeniu sobie z już istniejącymi problemami. Wzmocnią umiejętności wsparcia rówieśniczego, jako czynnika chroniącego przed sięganiem po substancje psychoaktywne. Proponujemy przeprowadzenie trzech warsztatów z uczniami oraz jednych z rodzicami, które są zawarte w scenariuszach zajęć dla nauczycieli.

Cena: 1968 PLN brutto/szt. (cały pakiet)

W skład całego pakietu – Narkotyki? To mnie nie kręci 2019/2020. Nie próbuję. Pomagam! – wchodzą następujące materiały:

 1. W sieci wsparcia – karta pracy dla uczniów z klas V-VIII, format A4 do DL – 400 sztuk, ZOBACZ OPIS
 2. Jak mierzyć się z problemami? – karta pracy dla uczniów z klas V-VIII, format A4 do DL – 400 sztuk, ZOBACZ OPIS
 3. Co masz, a co możesz stracić? Jak się bronić? – karta pracy dla uczniów z klas V-VIII, format A4 do DL – 400 sztuk, ZOBACZ OPIS
 4. Jak wspierać swoje dziecko? – ulotka edukacyjna dla rodziców, format A4 do DL – 400 sztuk, ZOBACZ OPIS
 5. Narkotyki? To mnie nie kręci! Nie próbuję, pomagam – scenariusze zajęć dla nauczycieli, format A4, 20 stron – 8 sztuk , ZOBACZ OPIS
 6. Narkotyki? To mnie nie kręci! Nie próbuję, pomagam – 4 audycje edukacyjne na płycie CD, czas trwania każdej ok. 3 minut – 8 sztuk, ZOBACZ OPIS
 7. Dopalacze, narkotyki? Łatwo wsiąść. Trudniej się zatrzymać – plakat edukacyjny, format B3 – 8 sztuk, ZOBACZ OPIS
 8. Dopalacze, narkotyki? Zabawa wysokiego ryzyka! – plakat edukacyjny, format B3 – 8 sztuk, ZOBACZ OPIS
 9. Certyfikat dla szkół/placówek biorących udział w kampanii, format A4 – 8 sztuk
 10. Certyfikat dla nauczycieli/koordynatorów kampanii, format A4 – 8 sztuk
Wykaz materiałów