Dodaj do koszyka
Narkotyki i dopalacze - scenariusze zajęć

Narkotyki i dopalacze – scenariusze zajęć

Narkotyki i dopalacze – scenariusze zajęć to zestaw 10 scenariuszy autorstwa Mariusza Nowickiego, psychologa i pedagoga szkolnego. Scenariusze przygotowują uczniów do możliwości podjęcia pomocy rówieśniczej w przypadku zagrożeń związanych z używaniem dopalaczy. Pomoc rówieśniczą należy ujmować zarówno jako interwencję, jak i dłuższe wsparcie w rozwiązywaniu problemu. Uczestnicy przechodzą przez kolejne obszary m.in.: kształtowanie zaufania, badanie własnej gotowości i motywów pomagania, zasobów, z których mogą skorzystać, ćwiczenie technik komunikacji, przydających się w roli pomagacza.

Scenariusz 1
Cele:
– refleksja nad warunkami dobrych relacji z innymi osobami; stworzenie sytuacji do doświadczeń służących kształtowaniu satysfakcjonujących relacji;
– refleksja nad swoimi uczuciami w sytuacji działania na czyjąś korzyść oraz nad motywami takiego postępowania oraz nad swoją ofertą;
– kształtowanie gotowości na frustrację, wskazywanie na niezbędną troskę o samego siebie w sytuacji pomagania innej osobie;
Środki służące do realizacji celów:
– Ćwiczenie 1 – w parach – UFAM – DZIĘKUJĘ – PROSZĘ
– Ćwiczenie 2 – grupowe – DZIELĘ SIĘ
– Ćwiczenie 3 – grupowe – UCZĘ INNYCH
– Ćwiczenie 4 – grupowe – DZIAŁANIE POD PRESJĄ

Scenariusz 2
Cele:
– kształtowanie umiejętności rozróżniania, kto odczuwa problem i kto jest odpowiedzialny za jego rozwiązanie oraz na czym polega rola i funkcja osoby pomagającej w rozwiązywaniu problemu;
– poszerzenie świadomości uczniów o możliwych uczuciach i reakcjach osoby, która odczuwa problem związany z używaniem dopalaczy oraz u tego, kto chce pomóc;
– zaaranżowanie sytuacji, w której uczniowie będą mogli doświadczyć trudnej rozmowy w zależności od roli. Takie doświadczenie może przygotować młodego człowieka do realnych, trudnych rozmów o problemie.
– stworzenie sytuacji służącej doświadczeniu wsparcia i życzliwości ze strony innych osób;
Środki służące do realizacji celów:
– Ćwiczenie 1 – grupowe – CZYJ TO PROBLEM?
– Ćwiczenie 2 – grupowe (4-5 osobowe podgrupy) – UCZUCIA I REAKCJE
– Ćwiczenie 3 – w parach – ROZWIĄZYWANIE PROBLEMU
– Ćwiczenie 4 – w parach – WSPARCIE I ŻYCZLIWOŚĆ

Scenariusz 3
Cele:
– refleksja uczniów nad wartościami, które determinują ich działania. Uświadomienie uczniom roli wartości w procesie podejmowania decyzji;
– refleksja uczniów nad wartościami, które organizują ich działania;
uświadomienie uczniom własnej odpowiedzialności za podejmowane działania i wskazanie, że każdy może dokonywać decyzji zgodnie ze swoimi wartościami;
– zwrócenie uwagi na konsekwencje podejmowania decyzji, kształtowanie świadomości hierarchii potrzeb i wartości, kształtowanie gotowości do weryfikacji hierarchii wartości, poglądów i nawyków, by móc realizować powzięte plany;
Środki służące do realizacji celów:
– Ćwiczenie 1 – indywidualne; grupowe – MAPA WARTOŚCI
– Ćwiczenie 2 – indywidualne; grupowe – PODEJMOWANIE DECYZJI
– Ćwiczenie 3 – indywidualne – HIERARCHIA POTRZEB I WARTOŚCI

Scenariusz 4
Cele:
– poszerzenie wiedzy o swoich potrzebach i spostrzeganych ograniczeniach w ich realizacji; kształtowanie zainteresowania pomysłami i działaniami innych osób; wzmacnianie więzi w klasie;
– stworzenie sytuacji, która pomoże nabyć umiejętności planowania swojego działania, w tym uwzględnienie zasobów w otoczeniu bliższym i dalszym, z których uczniowie mogliby skorzystać w realizacji swych planów;
– poszerzenie wiedzy o swoich zasobach; stworzenie okazji do zapoznania się z zasobami innych osób; kształtowanie wrażliwości na mocne strony i deficyty innych osób; ukierunkowanie na konstruktywne działania;
Środki służące do realizacji celów:
– Ćwiczenie 1 – grupowe – O PRAGNIENIACH I MARZENIACH
– Ćwiczenie 2 – w parach – MIĘDZY MARZENIEM A PLANEM
– Ćwiczenie 3 – grupowe (4-5 osobowe podgrupy) – MAPA TALENTÓW

Scenariusz 5
Cele:
– kształtowanie wrażliwości i gotowości do spostrzegania zjawisk w swoim otoczeniu, do zmian w zachowaniu, wyglądzie osób i przedmiotów, które na co dzień spotykamy; zwrócenie uwagi na łatwość i szybkość powstawania stereotypowych ocen, które nie zawsze są zgodne z rzeczywistością i nie uwzględniają wszystkich faktów;
– kształtowanie wrażliwości i gotowości do spostrzegania zjawisk w swoim otoczeniu, do zmian w zachowaniu, wyglądzie osób i przedmiotów, które na co dzień spotykamy; stworzenie sytuacji do wspólnej zabawy, do współpracy;
– kształtowanie umiejętności weryfikowania swoich planów z uwzględnieniem trudności pojawiających się podczas ich realizacji;
Środki służące do realizacji celów:
– Ćwiczenie 1 – grupowe/indywidualne – „SWÓJ” PRZEDMIOT
– Ćwiczenie 2 – grupowe – WSPOMNIENIA
– Ćwiczenie 3 – grupowe – UMIEJĘTNOŚĆ SŁUCHANIA
– Ćwiczenie 4 – indywidualne – PLANY I OCZEKIWANIA

Scenariusz 6
Cele:
– zwrócenie uwagi uczniów i kształtowanie refleksji nad zdrowiem i sprawnością oraz troski o własną kondycję;
– stworzenie sytuacji do bezpośredniego doświadczenia ograniczeń swojej sprawności; stworzenie sytuacji do refleksji nad zasobami potrzebnymi do realizacji codziennych czynności;
Środki służące do realizacji celów:
– Ćwiczenie 1 – indywidualne – REALIZACJA PLANÓW A NASZE WYBORY – szkodliwość dopalaczy
– Ćwiczenie 2 – indywidualne/grupowe – WALKA Z OGRANICZENIAMI

Scenariusz 7
Cele:
– zaaranżowanie sytuacji sprzyjającej doświadczeniu i przeżyciu trudności z koncentracją podczas rozmowy, kiedy inna treść zajmuje naszą uwagę oraz z drugiej strony – doświadczeniu i przeżyciu pozornej uwagi, a właściwie braku zaangażowania w rozmowę ze strony rozmówcy;
– stworzenie sytuacji sprzyjającej doświadczeniu i przeżyciu utrudnień, jakie wprowadzają do komunikacji bariery komunikacyjne; zwrócenie uczniom uwagi, że rozmowy na trudne tematy wymagają autentycznego słuchania (otwartego, empatycznego, aktywnego i świadomego);
– stworzenie okazji do ćwiczenia parafrazowania, jako techniki efektywnej komunikacji; stworzenie okazji do doświadczenia bycia akceptowanym i zrozumianym;
Środki służące do realizacji celów:
– Ćwiczenie 1 – w parach – SŁUCHANIE I KONCENTRACJA
– Ćwiczenie 2 – w parach – BARIERY KOMUNIKACYJNE
– Ćwiczenie 3 – w parach  – INFORMACJA ZWROTNA

Scenariusz 8
Cele:
– kształtowanie umiejętności efektywnej komunikacji, spostrzegania faktów, odróżniania faktów od interpretacji i ocen, formułowania komunikatów zawierających fakty, mówienia o sobie samym oraz słuchania innej osoby;
– stworzenie sytuacji do bezpośredniego ćwiczenia dialogów i wykorzystania doświadczeń oraz wiedzy o prowadzeniu efektywnej i bezpiecznej rozmowy;
– ćwiczenie efektywnej komunikacji;
Środki służące do realizacji celów:
– Ćwiczenie 1 – w parach – KOMUNIKACJA (FAKTY, PRZYPUSZCZENIA, OPINIE)
– Ćwiczenie 2 – w parach – POROZUMIENIE BEZ PRZEMOCY
– Ćwiczenie 3 – grupowe  – FAKTY – UCZUCIA – POTRZEBY

Scenariusz 9
Cele:
– stworzenie sytuacji do doświadczenia barier pojawiających się w kontaktach międzyludzkich; poszerzenie wiedzy o czynnikach umożliwiających relacje międzyludzkie; refleksja nad swoimi zachowaniami; poszukiwanie różnorodnych rozwiązań;
– stworzenie sytuacji służącej wczuciu się w rolę osoby posiadającej problem z zaufaniem i ujawnieniem skrywanego problemu;
– wykorzystanie doświadczeń i przeżyć z poprzednich ćwiczeń dla określenia swoich granic służących zachowaniu bezpieczeństwa;
Środki służące do realizacji celów:
– Ćwiczenie 1 – grupowe (4-5 osobowe podgrupy) – MUR – TWORZENIE BARIER W KONTAKTACH MIĘDZYLUDZKICH
– Ćwiczenie 2 – grupowe (4-5 osobowe podgrupy – OKNO – ULEPSZANIE RELACJI MIĘDZYLUDZKICH
– Ćwiczenie 3 – w parach  – STOP – WYZNACZANIE GRANIC I BARIER cz.1
– Ćwiczenie 4 – grupowe –  STOP – WYZNACZANIE GRANIC I BARIER cz. 2

Scenariusz 10
Protokół dla pomagacza

Materiały uzupełniające zajęcia:

Dopalacze? O skutkach zażywania - ulotka dla młodzieży i dorosłychDopalacze? Narkotyki? Warto skorzystać z pomocy - ulotka profilaktycznaDopalacze? Narkotyki? Jak udzielić pomocy? - ulotka profilaktyczna dla młodzieżyAudycje edukacyjne dla młodzieży i dorosłych o dopalaczachDopalacze? Narkotyki? Gdzie szukać pomocy? - plakat dla młodzieży i dorosłych

Jak wykorzystać? Przekazać szkołom. Scenariusz może posłużyć jako narzędzie do realizacji ciekawych zajęć na temat rozwiązywania problemów (w tym problemów uzależnień), budowania asertywności, empatii, chęci pomocy.

Dla kogo? Dorośli (nauczyciele/pedagodzy) Adresaci: od 14 lat (VII-VIII klasa), młodzież szkół ponadpodstawowych

Format: A5, 44 strony

Cena: 24,99 PLN brutto/szt.

Zobacz również kurs internetowy dla nauczycieli, pedagogów, dyrektorów o wyuczonej bezradności – Substancje psychoaktywne w szkole i wśród uczniów, metody wczesnej interwencji