Dodaj do koszyka
Plakaty i ulotki o dopalaczach dla młodzieży i dorosłych

Narkotyki 2018/2019 – pół pakietu

Zestaw materiałów edukacyjnych dla dzieci, młodzieży i dorosłych podejmujący temat uzależnienia od dopalaczy.

WPŁYW GRUPY RÓWIEŚNICZEJ
Grupa rówieśnicza jest środowiskiem silnie kształtującym rozwój młodzieży. Nastolatkowie konsultują między sobą m.in. sposoby radzenia sobie z trudnościami, wiedzę zdobytą w różnych sytuacjach społecznych. W grupach rówieśniczych pojawiają się i podtrzymują różne mody, okresowe tendencje oraz
przejściowe wartości, również stosunek wobec zagrożeń, ryzykownych zachowań, zdrowia itd. W większości są to spontaniczne procesy. Dorośli często nie mają wpływu i kontroli nad ich przebiegiem i powstawaniem. W takim układzie wydaje się, że dobre efekty mogłyby przynieść procesy wywoływane świadomie i programowo, wykorzystujące spontaniczne tendencje.

INTERWENCJA RÓWIEŚNICZA W WALCE Z DOPALACZAMI

Edukację rówieśniczą proponował Zbigniew Gaś (Z. B. Gaś. Młodzieżowe programy wsparcia rówieśniczego. Lublin, 200). Miała ona dotyczyć udziału młodzieży w planowaniu, realizacji i zakończeniu programów profilaktycznych,
np. promujących zdrowy styl życia i innych działań wychowawczo-profilaktycznych.
Rówieśnicze formy wsparcia są zalecane jako efektywna forma pomocy w nauce (powstają tzw. programy tutoringu rówieśniczego). Oddziaływania rówieśnicze to coraz bardziej rozpowszechniany sposób radzenia sobie z konfliktami rówieśniczymi (np. mediatorzy klasowi), mający zastosowanie także w przypadku interwencji wobec problemów przemocy młodych osób wobec siebie. W tegorocznej kampanii podejmiemy próbę usystematyzowania pomocy rówieśniczej w przypadku zagrożeń związanych z używaniem dopalaczy. Nawet jeśli jest to rozpoczęcie tematu, a nie pełny i skończony model, to i tak warto to zrobić. Dopalacze i narkotyki nie znikają, a zaproponowana forma zmagania się z problemem może okazać się sukcesem.

CO CHCEMY PRZEKAZAĆ?

›Materiały i prowadzone na ich podstawie zajęcia mają na celu uwrażliwienie, budowanie gotowości oraz kształtowanie umiejętności służących trosce rówieśniczej. Mają wzbudzić u uczniów większą czujność, gotowość do spostrzegania rosnących kłopotów koleżanek i kolegów, dać im wsparcie w rozważaniach nad tym, czy się zaangażować, czy trzymać dystans oraz wyposażyć
w umiejętności konieczne do skutecznego pomagania;

› Niezmiernie ważne jest podkreślenie ograniczonej odpowiedzialności za rozwiązanie problemu rówieśnika. Trzeba brać pod uwagę, że to osoby
niepełnoletnie pomagają innym osobom niepełnoletnim. Poza tym pomaganie osobie uwikłanej w rosnący problem uzależnienia jest trudne nawet dla specjalistów. Rola osoby pomagającej obfituje w nagłe, a zarazem długotrwałe frustracje. Rzadkie są chwile, kiedy można odczuć satysfakcję. To po prostu poważne problemy, stąd też w materiałach wiele treści zostało poświęconych
określeniu bezpiecznej granicy swego zaangażowania. Młody człowiek, chcąc pomagać, nie oferuje rozwiązań. Towarzyszy i wspiera rówieśnika podczas poszukiwania własnych rozwiązań. Ma swoje ograniczenia i powinien je znać. Natomiast jeśli sprawy wymkną się spod kontroli, wzywa na pomoc kogoś starszego. Programy pomocy rówieśniczej nie mogą funkcjonować
bez wsparcia osób dorosłych.

Narkotyki? To mnie nie kręci! – adresaci:

–  uczniowie szkół podstawowych, gimnazjów, szkół ponadgimnazjalnych
–  rodzice, opiekunowie, osoby dorosłe
–  nauczyciele

Jak wykorzystać?  Materiały przekazać szkołom, ośrodkom pomocy społecznej, domom poprawczym. Nauczyciel, pedagog szkolny, opiekun korzystając ze scenariusza zajęć, może zorganizować zajęcia wśród młodzieży na temat dopalaczy, asertywnej odmowy, środków wsparcia w walce z uzależnieniem. Ulotki i karty pracy posłużą wówczas jako narzędzie utrwalające wiedzę uczniów. Materiały mogą rozdysponować wśród młodzieży i rodziców funkcjonariusze policji, strażnicy miejscy.

Cena: 984 PLN brutto/szt. (pół pakietu)

W skład połowy pakietu Narkotyki? To mnie nie kręci! 2018/19  wchodzą następujące materiały:

1. Dopalacze? Narkotyki? Jak udzielić pomocy? – ulotka dla młodzieży (od 14 lat), format: A4 składane do DL, 200 sztuk,  ZOBACZ OPIS
2. Dopalacze? Narkotyki? Warto skorzystać z pomocy – ulotka dla młodzieży, format: A4 składane do DL, 200 sztuk, ZOBACZ OPIS
3. Dopalacze? Bo cię zrujnują. O skutkach zażywania – ulotka dla młodzieży i dorosłych, format: A4 składane do DL, 200 sztuk, ZOBACZ OPIS
4. Dopalacze! Skąd się biorą? Jak rozpoznać? – ulotka dla dorosłych, format: A4 składne do DL, 200 sztuk, ZOBACZ OPIS
5. Narkotyki i dopalacze – scenariusze zajęć dla nauczycieli, format: A5, 6 sztuk, ZOBACZ OPIS
6. Dopalacze? Gdzie szukać pomocy – plakat dla młodzieży i dorosłych, format: B3, 4 sztuki, ZOBACZ OPIS
7. Dopalacze nie piorą – plakat dla młodzieży i dorosłych, format: B3, 4 sztuki, ZOBACZ OPIS
8. Dopalacze 2018/2019 – audycje edukacyjne, 4 sztuki, ZOBACZ OPIS
9. Certyfikat dla instytucji, 4 sztuki
10. Certyfikat dla koordynatorów, 4 sztuki