Dodaj do koszyka
Motywacja, nawyki, wyzwania - karta pracy dla uczniów w wieku 10-12 lat

Motywacja, nawyki, wyzwania – karta pracy dla uczniów w wieku 10-12 lat

Motywacja, nawyki, wyzwania – karta pracy dla uczniów w wieku 10-12 lat, poprzez ćwiczenia rozwija u uczniów motywację i chęć do działania, promuje pozytywne myślenie jako jeden z czynników radzenia sobie z trudnościami. Z broszury uczeń dowie się, czym jest nawyk, i co zrobić, aby czynności, które wykonujemy bez motywacji stały się naszymi nawykami, które lubimy (np. nauka języka, ćwiczenia). Nauczą się, że z każdej porażki można wyciągnąć wnioski, które zaowocują sukcesem w przyszłości. Uczeń może wypełnić Tabelkę pozytywnego myślenia o sobie. W ulotce jest też kilka porad, które pomogą w realizacji stawianych sobie zadań.

Jak wykorzystać? Przekazać szkołom, rozdysponować podczas pikników i festynów rodzinnych, półkolonii, z okazji Dnia Dziecka, Dnia Mamy lub Taty. Kartę pracy przygotowano jako uzupełnienie scenariusza zajęć dostępnego w publikacji Chce mi się chcieć – scenariusze zajęć do kart pracy, poruszającego tematykę przeciwdziałania wyuczonej bezradności u dzieci i młodzieży.

Dla kogo? Dzieci (10-12 lat)

Format: A4 składany do A5

Cena: 1,07 PLN brutto/szt.