Dodaj do koszyka
Moje uzdolnienia - karta pracy dla uczniów w wieku 10-12 lat

Moje uzdolnienia – karta pracy dla uczniów w wieku 10-12 lat

Moje uzdolnienia – karta pracy dla uczniów w wieku 10-12 lat, poprzez ćwiczenia rozwija u uczniów chęć poszukiwania zdolności, zwraca uwagę na znaczenie pasji w życiu człowieka, uczy również rozróżniać pojęcia związane z rozwijaniem swoich zainteresowań.

W broszurze znajdują się dwa ćwiczenia: 1) Moje uzdolnienia – należy wymienić trzy czynności, które robiliśmy tracąc poczucie czasu oraz trzy czynności, które lubimy robić i wiemy, że robimy je dobrze; 2) Którego talentu mam najwięcej? – należy rozwiązać test i uzyskać końcowy wynik. Wynik pokaże nam, jakich predyspozycji mamy najwięcej: talent twórczy, językowy, sportowy, przywódczy, plastyczny, muzyczny, matematyczny. Do wykonania tego zadania (Którego talentu mam najwięcej?) jest niezbędny scenariusz zajęć znajdujący się w publikacji Chce mi się chcieć – scenariusze zajęć do kart pracy. 

Jak wykorzystać? Przekazać szkołom, rozdysponować podczas pikników i festynów rodzinnych, półkolonii, z okazji Dnia Dziecka, Dnia Mamy lub Taty. Kartę pracy przygotowano jako uzupełnienie scenariusza zajęć dostępnego w publikacji Chce mi się chcieć – scenariusze zajęć do kart pracy, poruszającego tematykę przeciwdziałania wyuczonej bezradności u dzieci i młodzieży.

Dla kogo? Dzieci (10-12 lat)

Format: 2/3 A4 składany do DL

Cena: 0,76 PLN brutto/szt.