Dodaj do koszyka
Przeciwdziałanie wyuczonej bezradności u dzieci i młodzieży – ulotka

Między marzeniem a planem. Przeciwdziałanie wyuczonej bezradności u dzieci i młodzieży – ulotka profilaktyczno-edukacyjna dla rodziców i nauczycieli

Między marzeniem a planem. Przeciwdziałanie wyuczonej bezradności u dzieci i młodzieży – ulotka profilaktyczno-edukacyjna tłumaczy, czym jest syndrom wyuczonej bezradności. Pokazuje, jak poprzez oddziaływania wychowawcze rodzice mogą wpływać na postawy dzieci i młodzieży. Podkreśla, jak ważne w przeciwdziałaniu wyuczonej bezradności są przekazy rodzicielskie (komunikacja).

Wyuczona bezradność jest to nieumiejętność (a nawet niezdolność) do przewidywania skutków swoich decyzji, zniechęcenie do planowania i realizacji tych planów. Dziecko bezradne ulega wpływom innych, naśladuje zachowania, nie zawsze zgodne z regułami i normami akceptowalnymi przez rodziców i nauczycieli. Ulotka podkreśla, że postawie zaradności sprzyja pozytywny stosunek do siebie i innych ludzi. Bardzo istotne w procesie wychowania jest przeciwdziałanie temu, aby młody człowiek źle myślał o sobie.

Jak wykorzystać? Przekazać szkołom, bibliotekom, przychodniom, domom kultury. Ulotkę może przekazać pedagog lub psycholog szkolny na spotkaniu z rodzicami.
Ulotkę warto rozdysponować podczas pikników i festynów rodzinnych.

Dla kogo? Dorośli (rodzice i nauczyciele)

Format: A4 składane do A5

Cena: 1,07 PLN brutto/szt.

Kliknij i zobacz materiał.

Zobacz również kurs internetowy dla nauczycieli, pedagogów, dyrektorów o wyuczonej bezradności – Przeciwdziałanie wyuczonej bezradności u dzieci i młodzieży.