Dodaj do koszyka
Materiały profilaktyczne dla Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

Materiały profilaktyczne dla Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych – 1/4 pakietu

W skład 1/4 pakietu – Materiały profilaktyczne dla Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych – wchodzą następujące materiały:

1. Jesteśmy po to, by pomagać! Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
– ulotka edukacyjna, format A4 składany do DL, adresat: dorośli 100 szt., ZOBACZ OPIS
2. Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych – plakat edukacyjno-profilaktyczny, format B3, adresat: dorośli, 3 szt., ZOBACZ OPIS
3. Jestem po to, by pomagać! Pedagog szkolny – ulotka edukacyjna, format A4
składany do DL, adresat: dzieci i młodzież, 100 szt., ZOBACZ OPIS
4. Pedagog szkolny – plakat edukacyjny, format B3, adresat: dzieci i młodzież, 3 szt., ZOBACZ OPIS
5. Gdy bliska osoba pije. Czym jest współuzależnienie? – ulotka profilaktyczno-edukacyjna, format A4 składany do DL, adresat: dorośli, 100 szt., ZOBACZ OPIS
6. Współuzależnienie. Jak możemy ci pomóc? – plakat edukacyjno-profilaktyczny,
format B3, adresat: dorośli, 3 szt., ZOBACZ OPIS
7. Zabawa bez ryzyka. Bądź ostrożny. Baw się bezpiecznie – ulotka profilaktycznoedukacyjna, format A4 składany do DL, adresat: młodzież (+15), 100 szt., ZOBACZ OPIS
8. Kompendium wiedzy. Standardy pracy zespołów interdyscyplinarnych i grup
roboczych – książka, format A5, 104 strony,  2 szt., ZOBACZ OPIS

Jak wykorzystać? Materiały można przekazać osobom, które zgłosiły się do Komisji Rozwiązywania Materiałów Alkoholowych po wsparcie. Ulotki i plakaty dotyczące pedagoga szkolnego przekazać szkołom.

Cena: 540 zł brutto/szt. (ćwierć 1/4 pakietu)