Dodaj do koszyka
Karta pracy o depresji - Radość i smutek

Karta pracy o depresji – Radość i smutek

Karta pracy o depresji – Radość i smutek to materiał przygotowany dla dzieci IV-VI klasy SP. Wprowadza i tłumaczy zagadnienie emocji  (pozytywnych i negatywnych). Głównym przesłaniem materiału jest uświadomienie dzieciom, że każdy z nas odczuwa różne emocje, również te nieprzyjemne. Nie można i nie powinno się od nich uciekać. Należy raczej uczyć się sposobów radzenia sobie z nimi. Pierwszym korkiem jest rozmowa.

W karcie pracy znajdują się krótkie ćwiczenia dla uczniów, które mają pomóc w przyswojeniu materiału. Uczniowie w głównej mierze skupią się na emocjach, które są trudniejsze, bo niechciane. Zastanowią się, w jakich sytuacjach najczęściej są odczuwane. Nauczą się je rozpoznawać oraz o nich rozmawiać, bez wstydu i krępacji.

Materiał został przygotowany w ramach kampanii depresJA? na rok szkolny 2020/21. Karta pracy stanowi uzupełnienie scenariusza zajęć depresJA? – Radość i smutek – dwie strony medalu.

Więcej na temat kampanii depresJA? KLIKNIJ W PONIŻSZY LINK:

DepresJA?NOWA KAMPANIA PROFILAKTYCZNO-EDUKACYJNA DOTYCZĄCA ZDROWIA PSYCHICZNEGO DZIECI I MŁODZIEŻY

Jak wykorzystać? Karta pracy o depresji – Radość i smutek może zostać wykorzystana podczas zajęć/warsztatów, dotyczących zdrowia psychicznego wśród dzieci szkół podstawowych. W przeprowadzeniu warsztatów/pogadanek mogą pomóc, oprócz kart pracy, scenariusze zajęć depresJA? – Radość i smutek – dwie strony medalu oraz audycje edukacyjne DepresJA?

Dla kogo? Dzieci (4-6 klasa SP)

Format: A4 składane do A5

Cena: 1,15 PLN brutto/szt.

Zobacz również kurs internetowy dla nauczycieli, pedagogów, dyrektorów o wyuczonej bezradności – Psychologiczne aspekty wspierania rozwoju uczniów