Dodaj do koszyka
Jesteśmy po to, by pomagać! Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - ulotka edukacyjna

Jesteśmy po to, by pomagać! Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych – ulotka edukacyjna

Z ulotki Jesteśmy po to, by pomagać! Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dowiemy się, czym zajmuje się Miejska/Gminna Komisja
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. W materiale opisaliśmy jej podstawowe zadania.

Znajdziemy w niej odpowiedzi na kilka pytań, m.in. : 1) co może zrobić GKRPA/MKRPA, jeśli członek naszej rodziny nadużywa alkoholu?, 2) czy członek Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych może wypełnić „Niebieską Kartę”?, 3) czy można zobowiązać osobę uzależnioną do leczenia odwykowego?,
4) czy Komisja prowadzi sprawy o zobowiązanie do leczenia odwykowego osoby uzależnione od narkotyków?

Jak wykorzystać? Ulotkę Jesteśmy po to, by pomagać! Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych można przekazać osobom, które zgłosiły się do Komisji po wsparcie. Na ulotce jest miejsce na przybicie pieczątki z lokalnymi danymi Komisji.

Dla kogo? Dorośli

Format: A4 składane do DL (harmonijka)

Cena: 1,15 PLN brutto/szt.