Dodaj do koszyka
Jestem świadomym rodzicem. Stop przemocy wobec dzieci – ulotka

Jestem świadomym rodzicem. Stop przemocy wobec dzieci – ulotka edukacyjno-profilaktyczna

Jestem świadomym rodzicem. Stop przemocy wobec dzieci – ulotka edukacyjno-profilaktyczna tłumaczy, że szczęśliwe dziecko to takie, które nie doświadcza przemocy. Wymienia jakie zachowania wobec dziecka są przemocą (bicie, popychanie, izolowanie, oczernianie, naruszanie intymności, niezaspokajanie podstawowych potrzeb tj. potrzeba snu, ubioru, pożywienia itd.). Wymienia objawy zaniedbania u dziecka. Ulotka pomimo trudnej tematyki – przemoc wobec dzieci –  posiada pozytywną szatę graficzną. Celem broszury jest uświadamianie i edukacja. Dorośli, często nie zdają sobie sprawy, że ich zachowania wobec dziecka mają znamiona przemocy.

Jak wykorzystać? Przekazać pedagogom, psychologom oraz policjantom. Pedagog może ją wręczyć podczas rozmowy z rodzicami. Ulotkę można rozdysponować na festynach, przekazać bibliotekom. Na ulotce jest miejsce na pieczątkę np. MOPS-u, ośrodka terapeutycznego.

Dla kogo? Dorośli (rodzice i opiekunowie)

Format: A4 składane do DL (harmonijka)

Cena: 1,07 PLN brutto/szt.