Dodaj do koszyka
Jestem świadomym rodzicem – plakat edukacyjny przeciw przemocy

Jestem świadomym rodzicem – plakat edukacyjny przeciw przemocy

Jestem świadomym rodzicem – plakat edukacyjny przeciw przemocy; z pozytywnym wizerunkiem rodziny. Tłumaczy, że stosowanie przemocy wobec dziecka nie jest metodą wychowawczą, a jedynie rozładowaniem swojej bezsilności. Informuje, że np. bicie dziecka dziecka skutkuje: naruszeniem jego godności, zaburzeniami rozwoju, obniżeniem autorytetu rodzica itp.

Jak wykorzystać? Przekazać szkołom, bibliotekom, domom kultury, przedszkolom,
przychodniom terapeutycznym. Plakat można wywiesić podczas pikniku rodzinnego, czy lokalnego festynu.

Dla kogo? Dorośli (rodzice i opiekunowie)

Format: B3

Cena: 5 PLN brutto/szt.