Dodaj do koszyka
Jakie są rodzaje przemocy i jak się przed nią bronić - ulotka dla młodzieży

Jakie są rodzaje przemocy i jak się przed nią bronić – ulotka dla młodzieży

Jakie są rodzaje przemocy i jak się przed nią bronić – ulotka dla młodzieży.  Ulotka wylicza, jakie zachowania mają charakter przemocowy. Tłumaczy, że nie tylko bicie i popychanie jest przemocą. Rozróżniamy przemoc: fizyczną, słowną i niewerbalną, pośrednią i cyberprzemoc. Podkreśla, jak czuje się ofiara przemocy oraz namawia do refleksji nad intencją i przyczyną działań sprawcy. Przypomina też o odpowiedzialności karnej sprawcy przemocy.

Do karty pracy przygotowano Scenariusze zajęć nr 3 i 4 – Rodzaje Przemocy oraz Przemoc, które znajdują się w publikacji Przemoc boli. Scenariusze do kart pracy. Edycja 2018/2019.

Przemoc boli 2018/2019 – scenariusze do kart pracy

Jak wykorzystać? Przekazać szkołom, bibliotekom, ośrodkom pomocy społecznej. Materiał można rozdysponować podczas zajęć z młodzieżą na temat przemocy rówieśniczej i cyberprzemocy.

Format: A5

Cena: 1,07 PLN brutto/szt.

Kliknij i zobacz wizualizację ulotki.

Zobacz również kurs internetowy dla nauczycieli, pedagogów, dyrektorów – Przeciwdziałanie agresji u dzieci i młodzieży