Dodaj do koszyka
Jaki jestem? Jaka jestem? – edukacyjna karta pracy dla dzieci

Jaki jestem? Jaka jestem? – edukacyjna karta pracy dla dzieci

W karcie pracy, uczeń ma za zadanie narysować zwierzę, które najbardziej przypomina go swoim zachowaniem i charakterem oraz wskazać swoje dobre i złe strony (zalety oraz wady). Celem zadań jest kształtowanie postawy akceptacji samego siebie oraz innych osób, a także docenienie swoich zalet.

Jak wykorzystać? Materiał jest uzupełnieniem zajęć prowadzonych wg scenariusza zajęć nr 2 w publikacji Scenariusze do kart pracy – Autoportret. Na materiale znajdują się loga: organizatora (SPiDR), patronów honorowych (Minister Edukacji Narodowej, Ministerstwo Sportu i Turystyki). Materiał został przygotowany w ramach kampanii edukacyjnej Zachowaj Trzeźwy Umysł 2018. Więcej o kampanii Zachowaj Trzeźwy Umysł na stronie: http://www.trzezwyumysl.pl/

Scenariusze do kart pracy – Autoportet

Dla kogo? Uczniowie szkoły podstawowej (6-9 lat)

Cena: 0,76 PLN brutto/szt.