Dodaj do koszyka

Ile jestem wart? – edukacyjna karta pracy

Opis: W karcie pracy uczeń ma za zadanie opisać swoje mocne strony tj. mój największy sukces, moja największa zaleta, przedmiot, z którego jestem dobry itd. oraz wybrać zwierzę najlepiej obrazujące jego charakter i wytłumaczyć swój wybór. Celem ćwiczeń jest m.in.: nawiązywanie pozytywnych kontaktów z rówieśnikami, zachęcenie do pozytywnego myślenia o sobie i innych.

JAK WYKORZYSTAĆ? Przekazać nauczycielom, pedagogom, którzy mogą przeprowadzić ciekawe zajęcia z dziećmi. Materiał jest uzupełnieniem zajęć prowadzonych wg scenariusza „Ile jestem wart?”. Scenariusz jest czwartym modułem publikacji Scenariusze do kart pracy. Materiał można rozdsyponować podczas festynów. Dzieci mogą rozwiązać zadania w kąciku plastycznym.
Scenariusze do kart pracy

FORMAT: 2/3 A4

CENA: 0,76 PLN brutto (szt.)

Dla kogo? Uczniowie szkoły podstawowej (klasy IV-VI)

Inne, uzupełniające materiały o podobnej tematyce.

Ja i moja grupa - edukacyjna karta pracy