Przeglądasz: Fonoholizm

Materiały o uzależnieniu od telefonu i nowych technologii. Materiały o fonoholiźmie: ulotki, karty pracy, plakaty, audycje edukacyjne, scenariusze zajęć.