Dodaj do koszyka
Dopalacze? O skutkach zażywania - ulotka dla młodzieży i dorosłych

Dopalacze? O skutkach zażywania – ulotka dla młodzieży i dorosłych

Dopalacze? O skutkach zażywania – ulotka dla młodzieży i dorosłych. Ulotka przestrzega przed zażywaniem dopalaczy, wyjaśnia i opisuje skutki psychiczne, fizyczne (zdrowotne) zażywania dopalaczy. Obala podstawowe mity związane z zażywaniem dopalaczy.

Jak wykorzystać? Przekazać szkołom, ośrodkom wsparcia. Ulotkę może przekazać pedagog lub psycholog szkolny na spotkaniu z uczniami, na którym poruszany jest temat dopalaczy i narkotyków. Materiał można rozdysponować dorosłym podczas spotkania z psychologiem, policjantem, pracownikiem ośrodka pomocy społecznej lub ośrodka leczenia uzależnień.

Dla kogo? Młodzież (od 14 lat), dorośli

Format: A4 składane do DL (harmonijka)

Cena: 1,07 PLN brutto/szt.

Zobacz również kurs internetowy dla nauczycieli, pedagogów, dyrektorów – Substancje psychoaktywne w szkole i wśród uczniów, metody wczesnej interwencji